"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Podziękowania Prezesa

Szanowni Państwo,

z dniem 8 listopada 2017 roku przestaję być prezesem i kończę pracę w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Moja decyzja jest całkowicie samodzielna i wynika z przyczyn osobistych oraz zdrowotnych. Przechodzę na emeryturę po dokładnie 40 latach mojej pracy w służbie zdrowia.

Bardzo dziękuję wszystkim ministrom zdrowia, ekspertom oraz naukowcom, z którymi miałem przyjemność współpracować. Kierowanie Agencją było dla mnie wielkim zaszczytem, a współpraca z tak wieloma wspaniałymi ludźmi przyjemnością. Z wielką satysfakcją mogę powiedzieć dzisiaj, że AOTMiT jest niezależną, liczącą się w Europie i na świecie, opiniotwórczą instytucją.

Bardzo serdecznie chciałbym podziękować wszystkim moim współpracownikom, bo tylko dzięki ich wytrwałości, wyrozumiałości, rzetelności i solidnej pracy AOTMiT znalazła tak zaszczytne miejsce w systemie ochrony zdrowia.

Choć wiem, że jest jeszcze sporo do zrobienia, jestem przekonany, że zostawiam Agencję w dobrych rękach, a mój następca dr n.med. Pan Roman Topór-Mądry będzie kontynuatorem transparentności i niezależności mojej byłej instytucji.

Wojciech Matusewicz