"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI Z DNIA 23 MARCA 2020 R. W SPRAWIE ZASAD WYKONYWANIA ZADAŃ PRZEZ AGENCJĘ OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM STANU EPIDEMII NA OBSZARZE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanej z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, realizuje w możliwie najszybszym terminie swoje zadania ustawowe, w tym wynikające z nich zlecenia Ministra Zdrowia oraz wnioski jednostek samorządu terytorialnego i ministrów dotyczące opiniowania projektów programów polityki zdrowotnej, z uwzględnieniem zaistniałych w ostatnim okresie ograniczeń oraz wyłączenia możliwości kontaktu z interesantami.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem mail: sekretariat@aotm.gov.pl.