"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

KOMUNIKAT – zmiana siedziby AOTMiT

Uprzejmie informujemy, że z dniem 3 kwietnia 2018 r. siedziba Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zostanie przeniesiona do budynku biurowego – Karolkowa Business Park mieszczącego się przy ul. Karolkowej 30 w Warszawie (kod pocztowy 01-207).

Prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w kierowanych do nas pismach, dokumentach oraz wystawianych fakturach.

Karolkowa_map