"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Komunikat w sprawie standardu rachunku kosztów

W nawiązaniu do komunikatu Ministra Zdrowia z 13 grudnia 2019 roku dotyczącego standardu rachunku kosztów, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza do współpracy wszystkie podmioty lecznicze, które podjęły prace w zakresie wdrożenia projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 września 2019 w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców.
    Agencja obecnie prowadzi prace w zakresie stworzenia docelowego modelu rachunku kosztów, który zapewni uzyskiwanie kompletnych i usystematyzowanych danych niezbędnych w procesie taryfikacji świadczeń opieki zdrowotnej. Będzie on także narzędziem rachunkowości zarządczej, które przyczyni się do zwiększenia świadomości w zakresie istotności kalkulacji kosztów. Priorytetem dla Agencji jest opracowanie rozwiązań odpowiadających różnorodnym rozwiązaniom stosowanym w podmiotach leczniczych, a jednocześnie zapewnienie jednolitości i przejrzystości gromadzonych informacji.
      Kontynuując wcześniejszy model prac oparty na współpracy ze świadczeniodawcami, uprzejmie prosimy o przesyłanie wszelkich uwag i propozycji rozwiązań w zakresie praktycznego wdrażania standardu rachunku kosztów w oparciu o doświadczenia z zakresu wdrażania wcześniej opublikowanego projektu rozporządzenia.
        Prosimy o przesyłanie informacji na adres: standard@aotm.gov.pl nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2020 roku.