"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Komunikat. Standard rachunku kosztów

„W związku z realizacją przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ustawowego zadania, o którym mowa w art. 31n pkt 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1938) polegającym na opracowywaniu zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów,

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

zwraca się z uprzejmą prośbą o nadsyłanie uwag do dokumentu Koncepcja rachunku kosztów u świadczeniodawców. Dokument jest wynikiem prac Zespołu ekspertów powołanego przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz pracowników AOTMiT. Uwagi prosimy przesyłać pod adresem rachunki@aotm.gov.pl do dnia 9 marca 2018 r.” „ Opinia Rady ds. Taryfikacji nr  20/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie standardu rachunku kosztów dostępna jest stronie