"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 30 lipca 2020 r.

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 30 lipca 2020 r.

Na posiedzeniu w dniu 30 lipca 2020 r. Rada omówiła wyniki analizy kosztów świadczeń gwarantowanych w ramach programów lekowych. Rada uznała, że zebrane dane i przeprowadzone analizy są wystarczające do ustalenia taryfy świadczeń, zwróciła jednak uwagę na konieczność uwzględnienia kosztów obsługi aptecznej.

Rada omówiła również wyniki analizy kosztów świadczeń gwarantowanych w obszarze: choroby układu moczowo-płciowego, finansowane w ramach JGP sekcji L w zakresie leczenia szpitalnego oraz wybranych świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Rada uznała, że zebrane dane i przeprowadzone analizy są wystarczające do ustalenia taryfy świadczeń, jednak Rada uważa za konieczne przeprowadzenie dodatkowych konsultacji z ekspertami i przedstawicielami świadczeniodawców.

Ponadto, Rada zakończyła dyskusję dotyczącą poziomu wynagrodzeń personelu medycznego w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne oraz dynamiki zmian w tym zakresie.