"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 28 maja 2020 r.

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 28 maja 2020 r.

Na posiedzeniu w dniu 28 maja 2020 r. Rada zaopiniowała Plan Taryfikacji na 2021 rok. Jednocześnie Rada zwróciła uwagę na konieczność kontynuacji i zakończenia uprzednio rozpoczętych procesów taryfikacji, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń onkologicznych i rehabilitacyjnych. Opinia znajduje się tutaj.

Rada omówiła wyniki prac zrealizowanych w ramach przygotowania projektów taryf dla świadczeń gwarantowanych obejmujących chirurgię noworodka identyfikowane produktami rozliczeniowymi: PZN01-PZN04. Rada uznała, że zebrane dane i przeprowadzone analizy są wystarczające do ustalenia taryfy świadczeń, zwróciła jednak uwagę na konieczność przyjęcia metody eksperckiej przy szacowaniu kosztów wynagrodzenia personelu medycznego. Rada omówiła wyniki prac zrealizowanych w ramach przygotowania projektów taryf dla świadczeń gwarantowanych obejmujących patologię noworodka identyfikowane produktami rozliczeniowymi: N20–N25. Rada uznała, że przedstawione dane wskazują na konieczność przeprowadzenia gruntownej analizy i przebudowy produktów rozliczeniowych N20 - N25, co umożliwi powtórną taryfikację świadczeń. Rada zapoznała się również z prezentacją, przedstawioną przez analityków Wydziału Taryfikacji Agencji, dotyczącą wyników prac zrealizowanych w ramach projektu pn. „Ustalenie kosztów rzeczywistych i nowy model taryfikacji”.