"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 27 lutego 2020 r.

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 27 lutego 2020 r.

Na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2020 r. Rada zapoznała się z prezentacjami, przedstawionymi przez analityków Wydziału Taryfikacji Agencji, dotyczącymi wyników prac zrealizowanych w ramach projektu pn. „Ustalenie kosztów rzeczywistych i nowy model taryfikacji” oraz propozycji wariantowości analiz kosztowych w ramach procesu ustalania taryfy świadczeń.