"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 26 marca 2020 r.

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 26 marca 2020 r.

Na posiedzeniu w dniu 26 marca 2020 r. Rada wysłuchała prezentacji dotyczącej propozycji zaleceń odnoszących się do standardu rachunku kosztów. Rada przeprowadziła dyskusję, w której pozytywnie odniosła się do zaprezentowanego projektu rozporządzenia, przedstawionego w formie prezentacji, zawierającego zapisy dot. ewidencji kosztów i ich rozliczania między ośrodkami. Rada zwróciła uwagę na potrzebę rozważenia pewnych kwestii i przedyskutowania ich z Zespołem Ekspertów współpracującym z Zespołem ds. standardu rachunku kosztów.

Ponadto, Rada zapoznała się ze złożonym przez AOTMiT projektem taryf dla świadczeń gwarantowanych obejmujących kompleksowe leczenie raka piersi (Breast Cancer Unit), uznając za zasadne ustalenie taryf zgodnie z propozycją Prezesa przedstawioną w raporcie. Rada zwróciła uwagę, że niezasadne jest tworzenie zróżnicowanych wycen tych samych produktów JGP dla różnych grup świadczeniodawców, wobec czego rekomendowane jest rozważenie sposobu implementacji taryfy poprzez współczynnik Prezesa NFZ. Rada zaproponowała skorelowanie wejścia w życie taryfy ze zmianą rozporządzenia Ministra Zdrowia. Zdaniem Rady, moment wejścia taryfy w życie powinien być uzależniony od możliwości finansowych płatnika, które zależą od skutków finansowych epidemii COVID-19. Stanowisko Rady jest dostępne tutaj.