"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 19 grudnia 2019 r.

Na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2019 r. Rada omówiła przedstawiony materiał pn. „Identyfikacja czynników wpływających na koszt hospitalizacji pacjenta, w ramach projektu «Ustalenie kosztów rzeczywistych i nowy model taryfikacji»”.

Rada zapoznała się również z zebranymi danymi w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących leczenie raka piersi (Breast Cancer Unit) i uznała, że zebrane dane są wystarczające do przygotowania raportu w sprawie taryfy świadczeń.

Ponadto, Rada zapoznała się z zebranymi danymi w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych związanych z kwalifikacją do przeszczepienia nerki lub nerki z trzustką i uznała, że zebrane dane nie są wystarczające do przygotowania raportu w sprawie taryfy świadczeń. Rada wskazuje na konieczność przeprowadzenia pełnej analizy w zakresie rzeczywistych przebiegów świadczeń pod względem medycznym i rozliczeniowym.