"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 30 października 2019 r.

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 30 października 2019 r.

Na posiedzeniu w dniu 30 października 2019 r. Rada zapoznała się z zebranymi danymi w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących leczenie raka piersi (Breast Cancer Unit) i uznała, że zebrane dane nie są wystarczające do przygotowania raportu w sprawie taryfy świadczeń. Rada ustaliła, że przed przygotowaniem raportu należy dokonać dodatkowych obliczeń, dotyczących różnic w kosztach pomiędzy świadczeniodawcami realizującymi ww. świadczenia. Jednocześnie Rada zwróciła uwagę, na problemy związane ze spełnieniem wymagań ustawowych, koniecznych do realizacji modelu BCU oraz zastanawiała się nad sposobem jego finansowania.

Rada zapoznała się z wynikami projektu pn. „Wyniki odległe koordynowanej opieki nad pacjentami po zawale serca: dane ogólnopolskie”.

Rada zapoznała się również z założeniami dla taryfikowanych świadczeń w zakresie leczenia chorych ze śpiączką. Rada uznała, że posiadane przez Agencję dane i przeprowadzone na ich podstawie analizy są wystarczające do sporządzenia raportu w sprawie taryfy świadczeń.