"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 20 sierpnia 2019 r.

Porządek obrad obejmuje:
  Omówienie założeń dla taryfikowanych świadczeń z zakresu kwalifikacji do przeszczepienia nerki.
   Omówienie założeń dla taryfikowanych świadczeń w zakresie kosztu pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
    Omówienie założeń dla taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących kompleksowe leczenie raka piersi (Breast Cancer Unit).
     Omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących świadczenia hospitalizacji do chemioterapii i radioterapii.