"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 20 sierpnia 2019 r.

    Na posiedzeniu w dniu 20 sierpnia 2019 r. Rada zapoznała się z założeniami dla taryfikowanych świadczeń z zakresu kwalifikacji do przeszczepienia nerki. W wyniku dyskusji Rada zaaprobowała przyjęte rozwiązania i zarekomendowała kontynuowanie prac w ww. zakresie sugerując zebranie danych finansowo księgowych wyłącznie z oddziałów zajmujących się wyłącznie transplantacją nerek, pomijając inne oddziały np. pediatryczne.
    Rada zapoznała się z założeniami dla taryfikowanych świadczeń w zakresie kosztu pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także z założeniami dla taryfikowanych świadczeń obejmujących kompleksowe leczenie raka piersi (Breast Cancer Unit), aprobując przyjęte rozwiązania i zarekomendowała kontynuowanie prac w ww. zakresie.
    Rada zapoznała się z zebranymi danymi w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących świadczenia hospitalizacji do chemioterapii i radioterapii. W wyniku dyskusji uznała, że przez przygotowaniem raportu w sprawie taryfy świadczeń należy dodatkowo dokonać obliczeń kosztów funkcjonowania jednostki optymalnej. Rada rekomenduje również wycenę kompleksowych świadczeń w radioterapii tzn. wycenę pobytu w powiązaniu z wyceną naświetlań.