"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 12 czerwca 2019 r.

Na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2019 r. Rada zapoznała się z dodatkowymi danymi w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących diagnostykę histopatologiczną nowotworów. Rada uznała zebrane dane za wystarczające, jednak wskazała na konieczność opracowania dokumentu, wyznaczającego standard wykonywania ww. świadczeń i warunkującego ich finansowanie. Uwzględniając stanowisko konsultantów, za niezbędne uznano sprecyzowanie zakresu oraz warunków wykonywania określonych procedur. Z uwagi na to, że trudny do oszacowania jest wpływ na budżet planowanych zmian, warto rozważyć wprowadzenie pilotażu w tym zakresie.
    Rada wydała opinię ws. Planu Taryfikacji na rok 2020 - treść dostępna jest tutaj.
      Rada zapoznała się z raportem oraz z uwagami do raportu w zakresie taryfikowanego świadczenia gwarantowanego: Wszczepienie lub wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora (S-ICD) z zakresu leczenia szpitalnego. W wyniku dyskusji, Rada wydała stanowisko ws. taryfy dla ww. świadczenia gwarantowanego - treść dostępna jest tutaj.
        Rada zapoznała się z raportem oraz z uwagami do raportu w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej obejmujących leczenie chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne. W wyniku dyskusji, Rada wydała stanowisko ws. taryfy dla ww. świadczeń gwarantowanych - treść dostępna jest tutaj