"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Propozycje zmian w diagnostyce i terapii raka płuca oraz piersi

Na posiedzeniu Rady Przejrzystości w dniu 17 grudnia 2018 r. dokonana została m.in. ocena proponowanych przez AOTMiT rozwiązań organizacyjnych w zakresie diagnostyki i leczenia nowotworów płuca i piersi, wraz z projektami dedykowanych świadczeń. Biorąc pod uwagę stanowiska Rady Przejrzystości oraz akceptację ekspertów klinicznych Prezes AOTMiT wydał pozytywną rekomendację odnośnie do proponowanych rozwiązań.

Na spotkaniu Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego, Wiceministra Sławomira Gadomskiego oraz Prezesa AOTMiT Romana Topór-Mądrego i Dyrektor Kamili Malinowskiej podkreślono wolę Ministra Zdrowia szybkiego wdrażania rozwiązań z zakresu Lung Cancer i Breast Cancer Unit.