"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Komunikat – projekt taryfy świadczeń, konsultacje zewnętrzne

Na podstawie art. 31lb ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.), Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji zostały opublikowane następujące raporty w sprawie ustalenia taryfy świadczeń:

  • Świadczenia gwarantowane obejmujące diagnostykę oraz leczenie zaburzeń rytmu serca finansowane w ramach JGP: E43–E48
  • Świadczenia gwarantowane obejmujące przezskórne interwencje w zakresie serca finansowane w ramach JGP: E21–E22
  • Świadczenia gwarantowane obejmujące kompleksowe zabiegi trzustki finansowane w ramach JGP: G31

Więcej informacji na stronie