"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 31 stycznia 2019 r.

Na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2019 r. Rada zapoznała się z zebranymi dodatkowymi danymi kosztowymi w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących: lecznicze naświetlania promieniami ultrafioletowymi chorób skóry, a także przeprowadziła konsultacje z ekspertem, przedstawicielem świadczeniodawców realizujących ww. świadczenia.
W wyniku dyskusji i przeprowadzonych konsultacji z ekspertem Rada uznała, że zebrane dane dowodzą konieczności wprowadzenia zmian koszykowych przed ewentualnym ustaleniem nowej taryfy dla ww. świadczeń. Konieczne jest określenie warunków realizacji świadczeń w zakresie minimalnych wymagań sprzętowych oraz minimalnej liczby wykonywanych zabiegów u pacjenta, co pozwoli zwiększyć skuteczność prowadzonej fototerapii. Z uwagi na to, że fototerapia ma sens kliniczny wyłącznie w postaci serii naświetleń, należy rozważyć czynniki zachęcające lekarzy do skutecznego doprowadzenia serii naświetlań do końca, zgodnie z wymaganym schematem.
Następnie, Rada zapoznała się z zebranymi danymi kosztowymi w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących: świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, udzielane przez położną POZ – wizyta patronażowa i porada laktacyjna. Rada przeprowadziła także konsultacje z przedstawicielami świadczeniodawców realizujących ww. świadczenia.
W wyniku dyskusji Rada uznała, że wprowadzenie nowej taryfy muszą poprzedzić zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych. Wskazane jest stworzenie nowych produktów rozliczeniowych - porady laktacyjnej udzielanej po okresie 2 miesiąca życia oraz zwiększenie dostępu do wizyt patronażowych dla wcześniaków (poprzez zwiększenie liczby wizyt lub wydłużenie okresu, w którym wizyty mogą się odbywać).
Ponadto, Rada wysłuchała przedstawionej przez Agencję prezentacji dot. wskaźników ekonomicznych w ocenie kondycji finansowej podmiotów leczniczych.