"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 24 kwietnia 2019 r.

Na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2019 r. Rada zapoznała się z zebranymi danymi kosztowymi w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących diagnostykę histopatologiczną nowotworów, a także przeprowadziła konsultacje z ekspertem oraz przedstawicielem świadczeniodawców realizujących ww. świadczenia. W wyniku dyskusji i przeprowadzonych konsultacji, Rada uznała, że z uwagi na dużą niepewność w zakresie przedstawionych oszacowań, zalecane jest pozyskanie dodatkowych danych kosztowych od świadczeniodawców realizujących ww. świadczenia. Należy także rozważyć możliwość przeprowadzenia pilotażu oraz jego ewentualny zakres.
    Rada zapoznała się z zebranymi danymi w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących: wszczepienie lub wymianę całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora oraz przeprowadziła konsultacje z ekspertami. W wyniku dyskusji i przeprowadzonych konsultacji, Rada zaleciła kontynuowanie prac nad procesem taryfikowania ww. świadczeń.
      Rada zapoznała się z raportem oraz z uwagami do raportu w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących: świadczenia gwarantowane obejmujące przeszczepienie nerki lub nerki z trzustką, finansowane w ramach JGP L94, PZL12 i L97. W wyniku dyskusji, Rada wydała stanowisko ws. taryfy dla ww. świadczeń gwarantowanych - treść dostępna jest tutaj