"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 15 listopada 2018 r.

Na posiedzeniu 15 listopada 2018 r. Rada ds. Taryfikacji zapoznała się z raportami oraz z uwagami do raportów w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących:
 • wprowadzenie balonu uwalniającego lek do naczyń wieńcowych,
 • protezowanie rogówki (keratoprotezowanie),
 • zabiegi chirurgicznego leczenia otyłości,
 • neuromodulację krzyżową,
 • wprowadzenie protezy metalowej do moczowodu lub cewki moczowej.
W wyniku dyskusji, Rada wydała stanowiska ws.:
 • taryfy dla świadczeń gwarantowanych obejmujących wprowadzenie balonu uwalniającego lek do naczyń wieńcowych, treść dostępna jest tutaj,
 • taryfy dla świadczeń gwarantowanych obejmujących protezowanie rogówki (keratoprotezowanie), treść dostępna jest tutaj,
 • taryfy dla świadczeń gwarantowanych obejmujących zabiegi chirurgicznego leczenia otyłości, treść dostępna jest tutaj,
 • taryfy dla świadczeń gwarantowanych obejmujących neuromodulację krzyżową, treść dostępna jest tutaj,
 • taryfy dla świadczeń gwarantowanych obejmujących wprowadzenie protezy metalowej do moczowodu lub cewki moczowej, treść dostępna jest tutaj.
Ponadto, Rada omówiła wraz z Maciejem Miłkowskim, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedzialnym min. za nadzór nad Narodowym Funduszem Zdrowia, kolejne etapy i harmonogram prac w zakresie taryfikacji świadczeń onkologicznych. Przedstawiono stan zaawansowania prac prowadzonych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w zakresie taryfikacji świadczeń w obszarze diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. Szczególną uwagę zwrócono na:
 1. sytuację epidemiologiczną, zachodzące procesy demograficzne oraz potrzeby społeczne w obszarze świadczeń onkologicznych,
 2. aktualny sposób i poziom finansowania świadczeń w obszarze onkologii,
 3. analizę kosztów hospitalizacji oraz kosztów stałych i kosztów zmiennych,
 4. trudności z uzyskaniem pełnych danych kosztowych,
 5. ambulatoryjną diagnostykę onkologiczną,
 6. chirurgię onkologiczną,
 7. radioterapię oraz chemioterapię.
Podczas dyskusji, zwrócono uwagę na nieadekwatne wyceny niektórych świadczeń, w tym niedoszacowanie wysokospecjalistycznych, zabiegowych świadczeń onkologicznych. Na podstawie analizy danych kosztowych uzyskanych od świadczeniodawców stwierdzono dysproporcje w rentowności niektórych procedur onkologicznych, szczególnie widoczne w odniesieniu do radioterapii i dużych zabiegów chirurgicznych. Dyskutowano również na temat ewentualnego zrównoważenia finansowania poszczególnych metod leczenia onkologicznego za pomocą współczynników do czasu zakończenia prac nad ustaleniem taryf. Zaznaczono, że wszelkie doraźne działania nie mogą wpłynąć na obniżenie nakładów na leczenie onkologiczne w Polsce. Podsumowując Rada wyraziła konieczność zintensyfikowania prac w zakresie taryfikacji świadczeń onkologicznych.