"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 11 grudnia 2018 r.

Na posiedzeniu 11 grudnia 2018 r. Rada zapoznała się z przedstawionymi przez Agencję założeniami dla taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących: świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, udzielane przez położną POZ – wizyta patronażowa i porada laktacyjna, rekomendując kontynuowanie prac mających na celu określenie formalnego umocowania w przepisach prawnych świadczenia wizyt patronażowych i porad laktacyjnych oraz dalszego procedowania wizyty patronażowej i porady laktacyjnej w dwóch wariantach.

 

Rada ds. Taryfikacji zapoznała się z zebranymi danymi kosztowymi w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących: lecznicze naświetlania promieniami ultrafioletowymi chorób skóry. Rada przeprowadziła konsultacje z przedstawicielem świadczeniodawców realizujących ww. świadczenia omawiając m.in. kwestie dotyczące:

 • rodzajów technologii leczenia promieniami UV,
 • rodzajów urządzeń zapewniających leczenie chorób skóry,
 • wskazań do zastawania naświetlania promieniami ultrafioletowymi,
 • leczenia m. in. łuszczycy, atopowego zapalenie skóry, chłoniaków T-komórkowych promieniami ultrafioletowymi,
 • dostępu do leczenia fototerapią,
 • leczenia farmakologicznego pacjentów z chorobami skóry,
 • kosztów leczenia, amortyzacji,
 • konieczności przeprowadzenia określonych serii naświetlań promieniami ultrafioletowymi.

W wyniku podjętej dyskusji Rada zaleciła uzupełnienie materiałów analitycznych o informacje nt.:

 • ustalenia kosztów farmakoterapii w leczeniu chorób skóry jako alternatywnej metody leczenia,
 • ustalenia dostępności geograficznej do świadczeń,
 • oszacowania liczby dotychczas wykonywanych naświetleń promieniami ultrafioletowymi niespełniających wskazań konsultanta w zakresie ich minimalnej liczby (serii),

w celu wypracowania, na dalszym etapie prac, raportu ws. ww. świadczeń.

 

Ponadto, Rada zapoznała się i zaakceptowała przedstawione przez Agencję założenia metodyki dot. „Identyfikacji czynników wpływających na koszt hospitalizacji pacjenta”, realizowanej w ramach projektu „Ustalenie kosztów rzeczywistych i nowy model taryfikacji”.