"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Komunikat dotyczący posiedzenia 2/2018 Rady ds. Taryfikacji

Na wczorajszym (31 stycznia 2018 r.) posiedzeniu Rada ds. Taryfikacji wydała trzy stanowiska dotyczące taryf dla świadczeń gwarantowanych obejmujących:

  • diagnostykę oraz leczenie zaburzeń rytmu serca, finansowane w ramach JGP: E43–E48,
  • przezskórne interwencje w zakresie serca, finansowane w ramach JGP: E21–E22,
  • kompleksowe zabiegi trzustki, finansowane w ramach JGP: G31.

Stanowiska dostępne są tutaj.

Rada ds. Taryfikacji, omawiając wyniki analiz danych, zebranych w ramach procesu taryfikacji świadczeń wysokospecjalistycznych z zakresu kardiochirurgii i kardiologii u dzieci i dorosłych przeprowadziła również konsultacje z przedstawicielami środowiska medycznego. Szczególnie podkreślano:

  • problem braku personelu specjalistycznego w obszarze kardiochirurgii dziecięcej, związany ze zbyt niską relacją wynagrodzeń do zakresu odpowiedzialności oraz odpływem kadr do innych podmiotów, w tym realizujących świadczenia inne niż kardiochirurgiczne,
  • brak współczynnika korygującego w wycenie świadczeń realizowanych u pacjentów poniżej 1 roku życia oraz brak możliwości jego zastosowania w przypadku pacjentów poniżej 18 roku życia przy rozliczaniu poszczególnych wariantów,
  • konieczność uwzględnienia dużego przyrostu liczby żywych urodzeń powodującego zwiększenie liczby noworodków i dzieci, które muszą mieć wykonywane zabiegi kardiochirurgiczne.

Ponadto, w ramach procesu taryfikacji świadczeń gwarantowanych w obszarze chorób nowotworowych, Rada przeprowadziła dalsze konsultacje z przedstawicielami środowiska medycznego oraz wstępnie zaleciła zbieranie danych finansowo-księgowych od 16 Regionalnych Centrów Onkologicznych, dużych ośrodków kompleksowo zapewniających diagnostykę i terapię nowotworów oraz oddziałów onkologicznych zlokalizowanych w innych szpitalach. Rada uznała również za konieczne przeprowadzenie konsultacji z przedstawicielami pacjentów dotkniętych chorobą nowotworową.