"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Komunikat dotyczący posiedzenia 1/2018 Rady ds. Taryfikacji

Na piątkowym (19 stycznia 2018 r.) posiedzeniu Rada ds. Taryfikacji, przeprowadziła wstępne konsultacje z przedstawicielami środowiska medycznego, w związku z rozpoczęciem procesu taryfikacji świadczeń gwarantowanych w obszarze chorób nowotworowych, finansowanych w zakresie leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Celem konsultacji była dyskusja nad wyodrębnieniem obszarów, których regulacja powinna mieć miejsce w pierwszej kolejności.

W wyniku przedstawionych informacji i wstępnej dyskusji Rada dostrzega potrzebę zarówno przebudowy części zakresów świadczeń onkologicznych, jak i trybu ich realizacji. Po przeanalizowaniu zebranych informacji przez Wydział Taryfikacji, Rada ponownie omówi przedmiotowy problem, w celu sformułowania zaleceń dla dalszego procesu taryfikacji świadczeń onkologicznych.