"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Komunikat – Postępowania nr 38 – Uzupełnienie listy podmiotów leczniczych

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje o uaktualnieniu listy podmiotów leczniczych, do których Agencja wystąpi w zakresie pozyskania danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w obszarze: choroby nowotworowe
Uzupełnienie listy podmiotów, do których zostanie skierowany wniosek
Wniosek o nieodpłatne udostępnienie danych został wysłany drogą pocztową 13 kwietnia 2018 r.
Więcej informacji na stronie