"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Komunikat – monitorowanie wynagrodzeń personelu w podmiocie leczniczym

  Szanowni Państwo,
  z uwagi na dużą dynamikę wzrostu wynagrodzeń w sektorze ochrony zdrowia, chcąc w jak najbardziej rzetelny i aktualny sposób określać koszty udzielanych świadczeń, Agencja przygotowała ankietę mającą na celu gromadzenie informacji o aktualnych stawkach wynagrodzeń poszczególnych grup zawodowych, w tym lekarzy, pielęgniarek oraz pozostałego personelu medycznego.
  Przekazane przez Państwa dane będą wykorzystywane w procesie monitorowania współczynnika zmian wynagrodzeń, a także do prognozowania wzrostu kosztów w kolejnych latach. Dlatego też chcemy zachęcić do cyklicznego przekazywania tych niezwykle istotnych informacji (raz na pół roku / w zależności od potrzeb). Niniejsza ankieta jest pierwszą z cyklu z terminem przekazania danych do 30 sierpnia br. W związku z tym zwracamy się z prośbą o wypełnienie załączonej ankiety i przekazanie jej Agencji za pomocą kanału dostępowego (FTP) ftptaryfikacja.aotm.gov.pl (instrukcja korzystania z serwera FTP w załączeniu)
  Pliki do pobrania (ankieta zaktualizowana - 20.08.2019):
  Przekazanie ankiety za pomocą kanału dostępnego (szyfrowany serwer FTP ftptaryfikacja.aotm.gov.pl) spełnia wymogi bezpieczeństwa określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Jest to rozwiązanie bezpieczne i zapewniające zachowanie poufności przekazywanych danych.
  Ankieta jest plikiem Excel, należy go zapisać pod nazwą „REGON_KOD ŚWIADCZENIODAWCY” (przykład 123456789_27R2145), gdzie:
 • REGON – jest numerem regon świadczeniodawcy
 • KOD ŚWIADCZENIODAWCY – jest numerem nadawanym świadczeniodawcy przez regionalny oddział NFZ.
  Termin przekazania ankiety: 30.08.2019 r.
  W razie wątpliwości prosimy o kontakt:
  lub
 • telefoniczny pod numerami telefonu: 22) 101-47-15, -21, -36, -38, -40.
  Zespół WT