"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Informacja o rozstrzygnięciu Postępowania

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że Agencja zakończyła postępowanie prowadzone na podstawie  art. 31 lc ust.  4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r.,  Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) w zakresie pozyskania kart kosztowych. Wynik  postępowania znajduje się w pliku

Informacja o rozstrzygnięciu Postępowania.

Więcej informacji na stronie