"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Informacja o rozstrzygnięciu Postępowania

Prezes Agencji oceny Technologii Medycznych i taryfikacji informuje, iż zakończyło się postępowanie prowadzone na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), z . Wynik postępowania znajduje się w Informacji o rozstrzygnięciu Postępowania. Inne dokumenty do pobrania: Informacja o rozstrzygnięciu Postępowania. Więcej informacji na stronie