"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Rekomendacje wydane na podstawie Zarządzenia Ministra Zdrowia z 10.09.2009

Rok 2011

Nr uchwały
Nazwa uchwały
Pliki
22/2011Zasadność finansowania ze środków publicznych w ramach wykazu leków refundowanych tafluprostu (Taflotan®) w leczeniu nadciśnienia ocznego bądź jaskry z otwartym kątem przesączania
41/2011Finansowanie ze środków publicznych technologii lekowej Arixtra® (fondaparynuks) w leczeniu żylnych powikłao zakrzepowo-zatorowych u dorosłych pacjentów po całkowitej alloplastyce stawu biodrowego lub kolanowego – prewencja pierwotna, w ramach wykazu leków refundowanych

Rok 2010

Nr uchwały
Nazwa uchwały
Pliki
69/21/2010Zasadność finansowania ze środków publicznych leku Tasmar® (tolkapon) w leczeniu choroby Parkinsona, w ramach wykazu leków refundowanych
65/20/2010Zasadność finansowania leku Femoston Conti® (estradiolum + dydrogesteronum) stosowanego w hormonalnej terapii zastępczej, w ramach wykazu leków refundowanych
61/19/2010Zasadność finansowania preparatu citalopram (Citaxin®) w leczeniu epizodów dużej depresji oraz zaburzeń lękowych uogólnionych, w ramach wykazu leków refundowanych
60/18/2010Finansowanie ze środków publicznych parathormonu (Preotact®) w leczeniu osteoporozy u kobiet po menopauzie z grupy dużego ryzyka wystąpienia złamań, w ramach wykazu leków refundowanych
59/18/2010Zasadność finansowania ze środków publicznych acamprosatum (Campral®) w leczeniu podtrzymującym abstynencję alkoholową u osób uzależnionych od alkoholu z jednocześnie prowadzoną psychoterapią, w ramach wykazu leków refundowanych
45/13/2010Zasadność finansowania preparatu złożonego levodopum, carbidopum, entacaponum (Stalevo®) w chorobie Parkinsona, w ramach wykazu leków refundowanych
44/13/2010Meloxicam (Movalis®) w reumatoidalnym zapaleniu stawów
39/12/2010(Beclonasal Aqua®) w zapobieganiu i leczeniu całorocznego i sezonowego alergicznego oraz naczynioruchowego nieżytu nosa
22/7/2010tobramycinum (Bramitob®) w leczeniu przewlekłych zakażeń płuc wywołanych przez Pseudomonas aeruginosa u pacjentów z mukowiscydozą w wieku 6 lat i powyżej
18/6/2010moxifloxacyna (AVELOX®) w leczeniu zakażeń bakteryjnych u pacjentów w wieku 18 lat i starszych: zaostrzeń przewlekłego zapalenia oskrzeli, pozaszpitalnego zapalenia płuc – oprócz ciężkich przypadków, ostrego bakteryjnego zapalenia zatok (prawidłowo zdiagnozowanego), zapalenia narządów miednicy mniejszej o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu
15/5/2010kwetiapina (Seroquel XR®) w leczeniu objawów maniakalnych w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej
11/4/2010eksenatyd (Byetta®) w leczeniu cukrzycy typu II
10/3/2010modafinil (Vigil®) w leczeniu narkolepsji i hipersomnii idiopatycznej Stanowisko poprawione – korekta pomyłki, powstałej przy redagowaniu macierzystego stanowiska
2/1/2010prasugrel (Efient®) w leczeniu miażdżycy objawowej naczyń wieńcowych leczonej stentami metalowymi lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki, do 12 miesięcy od implantacji stentu w celu zapobiegania zakrzepom
1/1/2010aceponian metylprednizolonu (Advantan®) w leczeniu wyprysku (atopowe zapalenie skóry, neurodermit), kontaktowego zapalenia skóry, wyprysku potnicowego, wyprysku niealergicznego, wyprysku u dzieci

Rok 2009

Nr uchwały
Nazwa uchwały
Pliki
29/10/26/2009wodorowinian tolterodyny (Uroflow®) w leczeniu objawowym nadreaktywnego pęcherza moczowego
18/9/25/2009cytrynian fentanylu w postaci tabletek podpoliczkowych (Effentora™) w leczeniu bólu przebijającego u pacjentów z chorobą nowotworową
17/9/25/2009octan desmopresyny (Minirin Melt ®) w leczeniu pierwotnego izolowanego moczenia nocnego u pacjentów powyżej 6 lat z prawidłową zdolnością zagęszczania moczu
16/9/25/2009kwetiapina (Seroquel®) w leczeniu objawów maniakalnych w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej Rekomendacja
13/8/24/2009takrolimus (Protopic®) w leczeniu umiarkowanych i ciężkich postaci atopowego zapalenia skóry u dorosłych oraz u dzieci w wieku dwóch lat i powyżej w przypadkach, gdy konwencjonalne leczenie, takie jak miejscowe stosowanie glikokortykosteroidów nie przyniosło oczekiwanego rezultatu, lub występuje nadwrażliwość na glikokortykosteroidy
11/6/22/2009torasemid (Diuver®) w leczeniu udokumentowanej niewydolności serca w klasach NYHA II – NYHA IV
10/6/22/2009tibolon (Ladybon®) w leczeniu objawów niedoboru estrogenu u kobiet, które przeszły menopauzę ponad rok przed rozpoczęciem leczenia oraz w zapobieganiu osteoporozie u kobiet po menopauzie z grupy wysokiego ryzyka wystąpienia złamań, które nie tolerują lub u których istnieją przeciwwskazania do stosowania innych produktów wskazanych do stosowania w zapobieganiu osteoporozie
7/3/19/2009duloksetyna (Cymbalta®) w leczeniu epizodów dużej depresji
6/3/19/2009rywaroksaban (Xarelto ®) w profilaktyce żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce stawu biodrowego lub kolanowego
5/2/18/2009roztwór doustny desloratadyny (Aerius®) w leczeniu alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i pokrzywki
4/2/18/2009wareniklina (Champix ®) w leczeniu uzależnienia od palenia tytoniu u dorosłych
3/2/18/2009chlorowodorek trazodonu o przedłużonym uwalnianiu (Trittico CR®) w leczeniu depresji
2/1/17/2009chlorowodorek metadonu (Methadone Hydrochloride Molteni®) w leczeniu bólu w chorobach nowotworowych
54/16/2009wykaz świadczeń opieki zdrowotnej gwarantowanych do finansowania ze środków publicznych
53/15/2009bemiparyna (Zibor®) w leczeniu zakrzepicy żył głębokich, z towarzyszącą zatorowością płucną lub bez, w trakcie ostrej fazy
52/15/2009ryzedronian sodu (Risendros®) w leczeniu osteoporozy pomenopauzalnej
51/15/2009szczepienia przeciw brodawczakowi ludzkiemu szczepionkami Silgard® i Cervarix® w profilaktyce zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
50/15/2009leflunomid (Arava) w drugim rzucie leczenia aktywnej postaci reumatoidalnego zapalenia stawów u dorosłych, w ramach wykazu leków refundowanych
49/14/2009solifenacyna (Vesicare®) w leczeniu zespołu pęcherza nadreaktywnego
48/14/2009tafluprosta (Taflotan®) w leczeniu jaskry otwartego kąta przesączania oraz nadciśnienia ocznego
47/14/2009kwetiapina (Ketrel®) w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej
46/14/2009lakozamid (Vimpat®) w leczeniu padaczki lekoopornej
55/13/2009entekawir (Baraclude®) w leczeniu pierwszoliniowym przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B u pacjentów wcześniej nieleczonych lekami przeciwwirusowymi
45/13/2009beksaroten (Targretin®) w leczeniu skórnych chłoniaków T-komórkowych
44/13/2009nebiwolol (Nedal®) w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz łagodnej i umiarkowanej niewydolności serca
43/11/2009mekasermina (Increlex®) w leczeniu niskorosłych dzieci z ciężkim pierwotnym niedoborem IGF-1
42/11/2009metoda fotoferezy pozaustrojowej (ECP)
41/11/2009klofarabina (Evoltra®) w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci i młodzieży
40/11/2009bromek metylonaltreksonu (Relistor®) w leczeniu zaparć poopioidowych u chorych leczonych paliatywnie z powodu chorób nowotworowych
39/11/2009wyłonienie terapii inicjującej w terapeutycznym programie zdrowotnym „Leczenie inhibitorami TNF chorych z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa”
38/11/2009bewacyzumab (Avastin®) w leczeniu raka nerkowokomórkowego
37/11/2009desloratadyna (Aerius®) w leczeniu alergicznego nieżytu nosa oraz pokrzywki
36/11/2009peginterferon alfa-2a (Pegasys®) w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C
35/11/2009atomoksetyna (Strattera®) w leczeniu dzieci w wieku 6 lat i starszych oraz u młodzieży z ADHD
33/10/2009operacja stożka rogówki metodą cross-linking (X-linking)
32/10/2009eksenatyd (Byetta®) w leczeniu cukrzycy typu 2
31/09/2009lapatynib (Tyverb®) w terapii miejscowo zaawansowanego lub uogólnionego raka piersi po niepowodzeniu leczenia trastuzumabem
30/09/2009I-FP-CIT (DaTSCAN®) SPECT w badaniu czynności układu dopaminergicznego mózgowia u pacjentów z niejednoznacznym obrazem klinicznym choroby Parkinsona
29/09/2009arypiprazol (Abilify®) w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej
28/09/2009lamotrygina (Lamitrin®) w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej
27/08/2009chlorowodorek tramadolu z paracetamolem (Zaldiar®) w objawowym leczenie bólu o umiarkowanym i dużym nasileniu, który nie ustępuje po zastosowaniu leków przeciwbólowych o działaniu obwodowym
26/08/2009anastrozol (Arimidex®) w leczeniu wspomagającym pierwszego rzutu wczesnego hormonozależnego raka piersi raka piersi we wczesnym stadium
25/08/2009imikwimod (Aldara®) w leczeniu rogowacenia słonecznego, raka podstawnokomórkowego skóry oraz brodawek odbytniczo-płciowych
24/07/2009chlorowodorek oksykodonu (OxyContin®) w leczeniu bólów nowotworowych i nienowotworowych
23/07/2009toksyna botulinowa typu A (Botox®, Dysport®) w leczeniu spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu
22/07/2009betahistyna (Betahistine PLIVA®) w leczeniu choroby Meniere`a
21/06/2009aliskiren (Rasilez®) w leczeniu nadciśnienia tętniczego pierwotnego
20/06/2009agalzydaza beta (Fabrazyme®) w długotrwałej enzymatycznej terapii zastępczej u pacjentów z potwierdzonym rozpoznaniem choroby Fabry’ego
19/05/2009sunitynib (Sutent®) w leczeniu zaawansowanego raka nerki z przerzutami
18/05/2009propionian flutikazonu (Flixonase Nasule®) w leczeniu polipów nosa
17/05/2009entakapon (Comtess®) w leczeniu zespołu i choroby Parkinsona
16/05/2009rasagilina (Azilect®) w leczeniu zespołu i choroby Parkinsona
15/05/2009rotygotyna (Neupro®) w leczeniu zespołu i choroby Parkinsona
14/04/2009etanercept (Enbrel®), infliksymab (Remicade®) i adalimumab (Humira®) w leczeniu zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa
13/04/2009nelarabina (Atriance®) w leczeniu pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną T-komórkową (T-ALL) i chłoniakiem limfoblastycznym T-komórkowym, po niepowodzeniu dwóch obowiązujących schematów leczenia, kwalifikujących się do przeszczepu szpiku kostnego
12/04/2009walgancyklowir (Valcyte®) w profilaktyce zakażeń wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom narządów miąższowych przez okres do 100 dni po przeszczepie
11/03/2009sitagliptyna (Januvia®) w leczeniu cukrzycy typu 2
10/03/2009dichlorowodorek lewocetyryzyny (Xyzal®) w leczeniu sezonowego alergicznego nieżytu nosa, całorocznego alergicznego nieżytu nosa i przewlekłej idiopatycznej pokrzywki
09/03/2009cynakalcet (Mimpara®) w leczeniu wtórnej nadczynności przytarczyc u chorych ze schyłkową chorobą nerek leczonych długotrwale dializą
08/02/2009chlorowodorek bupropionu (Wellbutrin XR®) w leczeniu depresji typu MDD (major depression disorder)
07/02/2009omalizumab (Xolair®) w leczeniu astmy oskrzelowej o ciężkim przebiegu opornej na leczenie
06/02/2009pregabalina (Lyrica®) w leczeniu bólu neuropatycznego
05/02/2009paliperidon (Invega®) w leczeniu schizofrenii
04/02/2009nieinwazyjna wysokiej rozdzielczości koronarografia metodą tomografii komputerowej u pacjentów z pośrednim ryzykiem choroby wieńcowej
03/01/2009ketoanalogi i aminokwasy (Ketosteril®) jako substytutu aminokwasów egzogennych w przewlekłej niewydolności nerek
02/01/2009furoinian mometazonu (Asmanex Twisthaler®) w leczeniu podtrzymującym astmy oskrzelowej u osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat
01/01/2009badanie USG z zastosowaniem ultrasonograficznego środka kontrastującego drugiej generacji Sonovue (CEUS) w diagnostyce obrazowej wątroby, nerek oraz zmian pourazowych narządów miąższowych