"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Aktualności36 posiedzenie Rady Przejrzystości

10 października – posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad : Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków: ENTRESTO (sakuitrl/walsartan), we wskazaniu: dorośli pacjenci z przewlekłą niewydolnością serca, z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory serca (LVEF≤35%) oraz utrzymującymi się objawami choroby w klasie II – III NYHA pomimo zastosowania terapii opartej na ACEi (lub ARB), lekach z grupy […]

Czytaj całość >>


35 posiedzenie Rady Przejrzystości

26 września – posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad : Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków: ABASAGLAR (insulinum glagrine), we wskazaniu: cukrzyca typu 2, KINERET (anakinra), we wskazaniu: do stosowania u dorosłych, młodzieży, dzieci i niemowląt w wieku 8 miesięcy i starszych o masie ciała co najmniej 10 kg w leczeniu okresowych zespołów zależnych od kriopiryny (CAPS, ang. […]

Czytaj całość >>


34 posiedzenie Rady Przejrzystości

19 września – posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad : Przygotowanie stanowisk w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację leków: BEDIOL (BEDIOL MEDICINALE CANNABIS), BEDROCAN (BEDROCAN MEDICINALE CANNABIS), we wskazaniach: ból nowotworowy, ból neuropatyczny, spastyczność. Przygotowanie opinii na temat projektu programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego: „Program profilaktyczny chorób tarczycy – poznaj swoje TSH” (pow. pucki). […]

Czytaj całość >>


33 posiedzenie Rady Przejrzystości

13 września – posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad : Przygotowanie opinii w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leków zawierających substancje czynne: acidum folicum, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż w ChPL, tj.: łuszczyca – u pacjentów leczonych metotreksatem. leflunomidum, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania […]

Czytaj całość >>


32 posiedzenie Rady Przejrzystości

12 września – posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad : Przygotowanie stanowiska ws. oceny środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego: PKU GEL we wskazaniu: dieta eliminacyjna w fenyloketonurii – skondensowany, porcjowany preparat w proszku, przeznaczony dla dzieci od 6 miesiąca życia do 10 r.ż. (smak neutralny) oraz dla dzieci od 1 r.ż. do 10 r.ż. (smak malinowy […]

Czytaj całość >>


31 posiedzenie Rady Przejrzystości

29 sierpnia – 31 posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad : Przygotowanie opinii w zakresie skuteczności klinicznej i praktycznej, bezpieczeństwa oraz porównania efektywności kosztowej produktów antyretrowirusowych stosowanych w poszczególnych schematach leczenia pacjentów zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS z uwzględnieniem porównania skuteczności poszczególnych schematów leczenia pomiędzy sobą oraz obowiązujących w tym zakresie standardów i wytycznych […]

Czytaj całość >>


30 posiedzenie Rady Przejrzystości

22 sierpnia – 30 posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad : Przygotowanie stanowiska ws oceny leków: CIMZIA (CERTOLIZUMAB PEGOL), w ramach programu lekowego: „.Leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZSKK (ICD-10 M46.8)”, FARYDAK (PANOBINOSTAT), wynikające ze złożonych wniosków refundacyjnych i uzgodnionego programu lekowego “panobiniostat w skojarzeniu […]

Czytaj całość >>