"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Aktualności35 posiedzenie Rady Przejrzystości

26 września – posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad : Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków: ABASAGLAR (insulinum glagrine), we wskazaniu: cukrzyca typu 2, KINERET (anakinra), we wskazaniu: do stosowania u dorosłych, młodzieży, dzieci i niemowląt w wieku 8 miesięcy i starszych o masie ciała co najmniej 10 kg w leczeniu okresowych zespołów zależnych od kriopiryny (CAPS, ang. […]

Czytaj całość >>


34 posiedzenie Rady Przejrzystości

19 września – posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad : Przygotowanie stanowisk w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację leków: BEDIOL (BEDIOL MEDICINALE CANNABIS), BEDROCAN (BEDROCAN MEDICINALE CANNABIS), we wskazaniach: ból nowotworowy, ból neuropatyczny, spastyczność. Przygotowanie opinii na temat projektu programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego: „Program profilaktyczny chorób tarczycy – poznaj swoje TSH” (pow. pucki). […]

Czytaj całość >>


33 posiedzenie Rady Przejrzystości

13 września – posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad : Przygotowanie opinii w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leków zawierających substancje czynne: acidum folicum, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż w ChPL, tj.: łuszczyca – u pacjentów leczonych metotreksatem. leflunomidum, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania […]

Czytaj całość >>


32 posiedzenie Rady Przejrzystości

12 września – posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad : Przygotowanie stanowiska ws. oceny środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego: PKU GEL we wskazaniu: dieta eliminacyjna w fenyloketonurii – skondensowany, porcjowany preparat w proszku, przeznaczony dla dzieci od 6 miesiąca życia do 10 r.ż. (smak neutralny) oraz dla dzieci od 1 r.ż. do 10 r.ż. (smak malinowy […]

Czytaj całość >>


31 posiedzenie Rady Przejrzystości

29 sierpnia – 31 posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad : Przygotowanie opinii w zakresie skuteczności klinicznej i praktycznej, bezpieczeństwa oraz porównania efektywności kosztowej produktów antyretrowirusowych stosowanych w poszczególnych schematach leczenia pacjentów zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS z uwzględnieniem porównania skuteczności poszczególnych schematów leczenia pomiędzy sobą oraz obowiązujących w tym zakresie standardów i wytycznych […]

Czytaj całość >>


30 posiedzenie Rady Przejrzystości

22 sierpnia – 30 posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad : Przygotowanie stanowiska ws oceny leków: CIMZIA (CERTOLIZUMAB PEGOL), w ramach programu lekowego: „.Leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZSKK (ICD-10 M46.8)”, FARYDAK (PANOBINOSTAT), wynikające ze złożonych wniosków refundacyjnych i uzgodnionego programu lekowego “panobiniostat w skojarzeniu […]

Czytaj całość >>


29 posiedzenie Rady Przejrzystości

16 sierpnia – 29 posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad : Przygotowanie opinii na temat projektów programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego: „”Zdążyć przed grypą” program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Nowego Sącza od 60 roku życia”, „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Powiatu Świebodzińskiego po 65 roku życia” Przygotowanie opinii w sprawie […]

Czytaj całość >>