"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Aktualności26/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 26/2017 w dniu 03.07.2017 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego współfinansowanego przez UE w ramach EFS: „Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego”. Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego: „Program zdrowotny dot. szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom na lata 2018-2020 wśród […]

Czytaj całość >>


25/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 25/2017 w dniu 26.06.2017 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku COSENTYX (sekukinumab) w ramach programu lekowego „Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS) (ICD-10 L40.5, M07.1, M07.2, M07.3)”. Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku COSENTYX (sekukinumab) w ramach programu lekowego „Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym […]

Czytaj całość >>


16 czerwca 2017 (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników AOTMiT

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2017 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 27 marca 2017 r. ustalono dzień 16 czerwca wolnym od pracy dla pracowników AOTMiT. Dzień wolny zostanie odpracowany w sobotę 24 czerwca 2017 r.

Czytaj całość >>


24/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 24/2017 w dniu 19.06.2017 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków: TRISENOX (trójtlenek arsenu) we wskazaniu: „Indukcja remisji i konsolidacja u dorosłych pacjentów z nowo zdiagnozowaną ostrą białaczką promielocytową (ang. Acute Promyelocytic Leucaemia, APL) z niskim lub pośrednim ryzykiem (liczba białych krwinek ≤10 x 103/µl) w skojarzeniu z kwasem […]

Czytaj całość >>


23/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 23/2017 w dniu 12.06.2017 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku RoActemra (tocilizumab) w ramach programu lekowego „Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ICD-10- M 05, M 06, M  08)”. Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego: „Program profilaktyki  zdrowotnej […]

Czytaj całość >>


22/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 22/2017 w dniu 05.06.2017 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku PROLASTIN (inhibitor alfa-1-proteinazy) w ramach programu lekowego „Leczenie substytucyjne dorosłych chorych z niedoborem inhibitora alfa-1- proteinazy oraz rozedmą płuc (ICD-10 E88.0)”. Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej ministra zdrowia współfinansowanej przez UE w ramach EFS: „Program profilaktyki […]

Czytaj całość >>


21/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 21/2017 w dniu 29.05.2017 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku IMNOVID (pomalidomidum) w ramach programu lekowego „Pomalidomid w leczeniu nawrotowego i opornego szpiczaka mnogiego”. Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku BCG MEDAC (prątki BCG  do immunoterapii) we wskazaniu „Leczenie nieinwazyjnego raka nabłonkowego pęcherza moczowego”. Przygotowanie stanowiska w sprawie […]

Czytaj całość >>