"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Aktualności

 

18/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 18/2017 w dniu 08.05.2017 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku MINIRIN MELT (desmopresyna) we wskazaniu: „Pierwotne izolowane moczenie nocne u pacjentów powyżej 6 r.ż. z prawidłową zdolnością zagęszczania moczu po udokumentowaniu nieskuteczności 1-miesięcznego postepowania wspomagającego i motywującego”. Przygotowanie opinii w sprawie skuteczności oraz kryteriów włączenia pacjentów do terapii […]

Czytaj całość >>


17/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 17/2017 w dniu 04.05.2017 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku JARDIANCE (empagliflozyna) we wskazaniu: „Leczenie pacjentów stosujących leki hipoglikemizujące z wyłączeniem insuliny z niewystarczająco kontrolowaną cukrzycą typu 2 oraz udokumentowaną chorobą układu sercowo-naczyniowego”. Przygotowanie opinii na temat projektów programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanych ze środków UE […]

Czytaj całość >>


Dni kariery profilu IT w AOTMIT w dniach 12-14 kwietnia 2017 roku

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji  stoi w obliczu rosnących potrzeb w zakresie analizy danych sprawozdawczych świadczeń opieki zdrowotnej, danych epidemiologicznych oraz sprawozdań kosztowych. Serdecznie zapraszamy osoby o profilu projektowania, wdrożenia i administracji systemów bazodanowych jak również technik analizy danych zainteresowane współpracą z Agencją w w/w zakresie na spotkanie informacyjne dotyczące potencjalnych opcji współpracy z […]

Czytaj całość >>


16/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 16/2017 w dniu 24.04.2017 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku RIXUBIS (nonakog gamma) w ramach programu lekowego „Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B”. Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku ENSTILAR (calcipotriolum+ betamethasonum) we wskazaniu: leczenie miejscowe łuszczycy zwyczajnej u dorosłych. Przygotowanie opinii w zakresie zasadności […]

Czytaj całość >>


15/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 15/2017 w dniu 18.04.2017 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie opinii na temat projektu programu polityki zdrowotnej współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS: „Program wczesnego wykrywania wad rozwojowych Zacznijmy razem podróż do bardziej przyjaznego i włączającego świata” (woj. podkarpackie). Przygotowanie opinii na temat projektów programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego: „Gminny program […]

Czytaj całość >>


14/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 14/2017 w dniu 10.04.2017r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leków:: OPDIVO (niwolumab) we wskazaniu: „leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca o typie innym niż płaskonabłonkowy z zastosowaniem niwolumabu (ICD-10 – C 34)” DIUVER (torasemid) we wskazaniu: “pierwotne nadciśnienie tętnicze oporne na leczenie, obrzęki spowodowane zastoinową niewydolnością serca”. Przygotowanie opinii na temat […]

Czytaj całość >>