"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Aktualności29 posiedzenie Rady Przejrzystości

16 sierpnia – 29 posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad : Przygotowanie opinii na temat projektów programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego: „”Zdążyć przed grypą” program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Nowego Sącza od 60 roku życia”, „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Powiatu Świebodzińskiego po 65 roku życia” Przygotowanie opinii w sprawie […]

Czytaj całość >>


28 posiedzenie Rady Przejrzystości

8 sierpnia – 28 posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad : Przygotowanie stanowisk ws oceny leków: ATOZET (EZETYMIB + ATORWASTATYNA), we wskazaniu: hipercholesterolemia LDL-C powyżej 130 mg/dl utrzymująca się pomimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji wieńcowej (przezskórnej lub kardiochirurgicznej), stanu po rewaskularyzacji obwodowej lub amputacji obwodowej z powodu choroby miażdżycowej, hipercholesterolemii […]

Czytaj całość >>