"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Aktualności22/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 22/2017 w dniu 05.06.2017 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku PROLASTIN (inhibitor alfa-1-proteinazy) w ramach programu lekowego „Leczenie substytucyjne dorosłych chorych z niedoborem inhibitora alfa-1- proteinazy oraz rozedmą płuc (ICD-10 E88.0)”. Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej ministra zdrowia współfinansowanej przez UE w ramach EFS: „Program profilaktyki […]

Czytaj całość >>


21/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 21/2017 w dniu 29.05.2017 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku IMNOVID (pomalidomidum) w ramach programu lekowego „Pomalidomid w leczeniu nawrotowego i opornego szpiczaka mnogiego”. Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku BCG MEDAC (prątki BCG  do immunoterapii) we wskazaniu „Leczenie nieinwazyjnego raka nabłonkowego pęcherza moczowego”. Przygotowanie stanowiska w sprawie […]

Czytaj całość >>


20/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 20/2017 w dniu 22.05.2017 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku TAGRISSO (ozymertynib) w ramach programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem ozymertynibu”. Przygotowanie opinii w sprawie zasadności kwalifikacji jako świadczenia gwarantowanego świadczenia opieki zdrowotnej „Zastosowanie systemu chirurgicznego da Vinci we wskazaniach: rak jelita grubego, rak gruczołu krokowego, […]

Czytaj całość >>


19/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 19/2017 w dniu 15.05.2017 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację w ramach importu docelowego dla środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego środka MCT PROCAL we wskazaniu: deficyt LCHAD (dehydrogenazy 3-hydroksyacylo-CoA – długołańcuchowych kwasów tłuszczowych) i deficyt VLCAD (dehydrogenazy 3-hydroksyacylo-CoA – bardzo długołańcuchowych kwasów tłuszczowych). Przygotowanie opinii […]

Czytaj całość >>
 

18/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 18/2017 w dniu 08.05.2017 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku MINIRIN MELT (desmopresyna) we wskazaniu: „Pierwotne izolowane moczenie nocne u pacjentów powyżej 6 r.ż. z prawidłową zdolnością zagęszczania moczu po udokumentowaniu nieskuteczności 1-miesięcznego postepowania wspomagającego i motywującego”. Przygotowanie opinii w sprawie skuteczności oraz kryteriów włączenia pacjentów do terapii […]

Czytaj całość >>


17/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 17/2017 w dniu 04.05.2017 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku JARDIANCE (empagliflozyna) we wskazaniu: „Leczenie pacjentów stosujących leki hipoglikemizujące z wyłączeniem insuliny z niewystarczająco kontrolowaną cukrzycą typu 2 oraz udokumentowaną chorobą układu sercowo-naczyniowego”. Przygotowanie opinii na temat projektów programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanych ze środków UE […]

Czytaj całość >>