"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Aktualności06/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 6/2019 w dniu 11.02.2019 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku PREVYMIS (letermovir) w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń. Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku BESPONSA (inotuzumab ozogamycin) we wskazaniu: ostra białaczka limfoblastyczna (ICD10: C91.0). Przygotowanie opinii […]

Czytaj całość >>


05/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 5/2019 w dniu 4.02.2019 r. Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku CYSTADROPS (merkaptamina, cysteamina) w ramach programu lekowego „Leczenie cystynozy nefropatycznej (ICD-10 E72)”. Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku MYLOTARG (Gemtuzumab ozogamycin) we wskazaniu: ostra białaczka promielocytowa (ICD10: C92.4.). Przygotowanie stanowiska […]

Czytaj całość >>


04/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 4/2019 w dniu 28.01.2019 r. Przygotowanie opinii w sprawie oceny zasadności wprowadzenia zmian zapisów programu lekowego: „LECZENIE OPORNEGO NA KASTRACJE RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO (ICD-10 C61)” w zakresie kryteriów kwalifikacji do leczenia produktem leczniczym ZYTIGA (abirateroni acetas). Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków: FIRDAPSE (amifampridinum) w ramach programu lekowego „Leczenie amifamprydyną w zespole […]

Czytaj całość >>
 

02/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 2/2019 w dniu 14.01.2019 r. Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku KADCYLA (trastuzumabum emtansinum) w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na zaawansowanego raka piersi (ICD-10 C50)”. Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego produktu leczniczego NUEDEXTA (dextromethorphani hydrobromidum + quinidini sulfas) we wskazaniu: […]

Czytaj całość >>


01/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

× Posiedzenie Rady Przejrzystości 1/2019 w dniu 03.01.2019 r. Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku OCREVUS (ocrelizumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10 G35)”. Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej „Bronchotermoplastyka we wskazaniu: ciężka astma” jako świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia szpitalnego. Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny […]

Czytaj całość >>


48/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 48/2018 w dniu 20.12.2018 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku LATUDA (lurasidonum) we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji. Przygotowanie opinii nt. zasadności objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne: levodopum + benserazidum, levodopum + carbidopum – we wskazaniach: dystonia wrażliwa na lewodopę inna niż w przebiegu choroby […]

Czytaj całość >>