"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Aktualności45/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 45/2018 w dniu 03.12.2018 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku PALEXIA (tapentadolum) we wskazaniach: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, nowotwory złośliwe. Przygotowanie stanowisk w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanych z zagranicy w ramach importu docelowego produktów leczniczych: CORGARD (nadololum) we wskazaniach: zespół wydłużonego […]

Czytaj całość >>


44/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 44/2018 w dniu 26.11.2018 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego współfinasowanych przez UE w ramach EFS: „Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2019-2022 w zakresie profilaktyki i wykrywania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej”. „Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2019-2022 […]

Czytaj całość >>


43/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 43/2018 w dniu 19.11.2018 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków: BETMIGA (mirabegronum) we wskazaniu: II linia farmakologicznego leczenia objawów zespołu pęcherza nadreaktywnego u dorosłych chorych uprzednio leczonych lekami antymuskarynowymi, KISQALI (ribociclibum) w ramach programu lekowego: „Leczenie zaawansowanego raka piersi rybocyklibem”, EZEHRON DUO (rosuvastatinum + ezetimibum) we wskazaniu: pierwotna […]

Czytaj całość >>


42/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 42/2018 w dniu 13.11.2018 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków: ZYKADIA (ceritinibum) w ramach programu lekowego: „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10: C34)”(I linia leczenia). ZYKADIA (ceritinibum) w ramach programu lekowego: „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD 10 C34)” (II i III linia leczenia). NOQTURINA (desmopressinum) we wskazaniu: objawowe leczenie […]

Czytaj całość >>


41/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 41/2018 w dniu 05.11.2018 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków: INFLECTRA (infliximabum) w ramach programu lekowego „Leczenie choroby Leśniowskiego- Crohna (chLC) (ICD10 K50)”, VYNDAQEL (tafamidis) w ramach programu lekowego: „Leczenie rodzinnej transtyretynowej polineuropatii amyloidowej (TTR-FAP) (ICD-10 E85.1)”. Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach […]

Czytaj całość >>


40/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 40/2018 w dniu 29.10.2018 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków: REMSIMA (infliximabum) w ramach programu lekowego „Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chLC) (ICD-10 K50)”. DIPPERAM (amlodipinum + valsartanum) we wskazaniu: leczenia samoistnego nadciśnienia tętniczego. TRELEGY ELLIPTA (fluticasoni furoas + umeclidinim + vilanterolum) we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji. […]

Czytaj całość >>


39/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 39/2018 w dniu 22.10.2018 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku CINQAERO (reslizumab) w ramach programu lekowego „Leczenie reslizumabem ciężkiej eozynofilowej astmy u dorosłych (ICD-10 J82)”. Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku IKERVIS (cyklosporyna) we wskazaniu: leczenie ciężkiego zapalenia rogówki u dorosłych pacjentów z zespołem suchego oka, u których […]

Czytaj całość >>