"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Aktualności39/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 39/2019 w dniu 30.09.2019 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku HUMIRA (adalimumab) w ramach programu lekowego „Leczenie adalimumabem ropnego zapalenia apokrynowych gruczołów potowych o nasileniu umiarkowanym i ciężkim (ICD-10: L73.2)”. Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności stosowania w powszechnym szczepieniu realizowanym w ramach Programu Szczepień Ochronnych (PSO) szczepionki przeciwko […]

Czytaj całość >>


Porozumienie o współpracy z GUMed i UCK

W dniu 19 września br. Prezes AOTMiT dr n. med. Roman Topór-Mądry podpisał trójstronne porozumienie wraz z prof. Marcinem Gruchałą, Rektorem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Jakubem Kraszewskim, Dyrektorem naczelnym Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku dotyczące prowadzenia analiz oraz badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących oceny technologii medycznych, taryfikacji świadczeń, jak również oceny jakości realizacji świadczeń […]

Czytaj całość >>


Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 17 września 2019 r.

Na posiedzeniu w dniu 17 września 2019 r. Rada zapoznała się ze złożonym przez AOTMiT projektem taryf dla świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego realizowanego przez zespoły leczenia bólu u dzieci, uznając za zasadne ustalenie taryf zgodnie z propozycją Prezesa przedstawioną w raporcie. Uznała problem bólu za jeden z ważniejszych czynników wpływających na sukces terapeutyczny, […]

Czytaj całość >>


38/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 38/2019 w dniu 23.09.2019 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych leku OPDIVO (nivolumab) we wskazaniu: chłoniak Hodgkina – postać pierwotnie oporna (ICD-10: C81.1), u pacjenta, u którego nie można zastosować procedury auto-HSCT. Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania […]

Czytaj całość >>


37/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 37/2019 w dniu 16.09.2019 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku ORKAMBI (lumacaftorum) w ramach programu lekowego: „Leczenie mukowiscydozy lumakaftorem w skojarzeniu z iwakaftorem (ICD-10 E84)”. Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków: IMBRUVICA (ibrutynib) we wskazaniu: nawracający i […]

Czytaj całość >>


36/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 36/2019 w dniu 09.09.2019 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku XEOMIN (toxinum botulinicum typum A ad iniectabile) w ramach programu lekowego B.57. „Leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A (ICD-10, I61,I63, I69)”. Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanej […]

Czytaj całość >>


35/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości- AKTUALIZACJA

Posiedzenie Rady Przejrzystości 35/2019 w dniu 02.09.2019 r. – AKTUALIZACJA Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku ALUNBRIG (brigatynib) w ramach programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34)”. Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków: BRINEURA (cerliponase alfa) we wskazaniu: ceroidolipofuscynoza typu […]

Czytaj całość >>