"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Aktualności33/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 33/2019 w dniu 19.08.2019 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku NINLARO (ixazomibum) w ramach programu lekowego „Iksazomib w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego (ICD-10 C.90)”. Przygotowanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian dot. dostosowania kryteriów oceny skuteczności i monitorowania dla leku sekukinumab w programie lekowym B.36 […]

Czytaj całość >>


32/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 32/2019 w dniu 12.08.2019 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku ALUNBRIG (brigatinib) w ramach programu lekowego: „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34)”. Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków: BEDROLITE (cannabis flos bedrolite) we wskazaniu: wczesnodziecięca encefalopatia padaczkowa […]

Czytaj całość >>


31/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 31/2019 w dniu 05.08.2019 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków: TALTZ (ixekizumabum) w ramach programu lekowego: Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS) (ICD-10 L40.5, M07.1, M07.2, M07.3)”, XELJANZ (tofacitinibum) w ramach programu lekowego: „Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS) (ICD-10 L40.5, M07.1, M07.2, M07.3)”, […]

Czytaj całość >>


30/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości – aktualizacja

Posiedzenie Rady Przejrzystości 30/2019 w dniu 30.07.2019 r. – AKTUALIZACJA Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków: CIMZIA (certolizumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej (ICD-10 L 40.0)”. GALAFOLD (migalastatum) w ramach programu lekowego: „Leczenie choroby Fabry’go”. XELJANZ (tofacitinibum) w ramach programu lekowego: „Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) […]

Czytaj całość >>


29/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości – Aktualizacja

Posiedzenie Rady Przejrzystości 29/2019 w dniu 29.07.2019 r. – AKTUALIZACJA Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków: KEYTRUDA (pembrolizumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie raka urotelialnego (ICD-10 C65, C66, C67, C68)”. GILENYA (fingolimodum) w ramach programu lekowego: „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia […]

Czytaj całość >>


30/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 30/2019 w dniu 30.07.2019 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków: CIMZIA (certolizumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej (ICD-10 L 40.0)”. GALAFOLD (migalastatum) w ramach programu lekowego: „Leczenie choroby Fabry’go”. XELJANZ (tofacitinibum) w ramach programu lekowego: „Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego […]

Czytaj całość >>


29/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 29/2019 w dniu 29.07.2019 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków: KEYTRUDA (pembrolizumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie raka urotelialnego (ICD-10 C65, C66, C67, C68)”. GILENYA (fingolimodum) w ramach programu lekowego: „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego”. Przygotowanie […]

Czytaj całość >>