"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Aktualności33/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości – AKTUALIZACJA

Posiedzenie Rady Przejrzystości 33/2020 w dniu 17.08.2020 r. - AKTUALIZACJA Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny produktów leczniczych: Aimovig (erenumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie migreny przewlekłej erenumabem (ICD-10 G43)”, Influvac Tetra (vaccinum influenzae inactivatum ex corticis antigeniis praeparatum), szczepionka przeciw grypie (antygen powierzchniowy), we wskazaniu: profilaktyka grypy u osób w wieku 18 - [...]Czytaj całość >>


14 sierpnia (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników AOTMiT

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 20/2020 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 23 lipca 2020 r. w zamian za dzień świąteczny przypadający w dniu 15 sierpnia 2020 r. (sobota) ustala się odbiór dnia wolnego 14 sierpnia 2020 r. (piątek).Czytaj całość >>


33/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 33/2020 w dniu 17.08.2020 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny produktów leczniczych: Aimovig (erenumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie migreny przewlekłej erenumabem (ICD-10 G43)”, Influvac Tetra (vaccinum influenzae inactivatum ex corticis antigeniis praeparatum), szczepionka przeciw grypie (antygen powierzchniowy), we wskazaniu: profilaktyka grypy u osób w wieku 18 - 64 lat, [...]Czytaj całość >>


Przeglądy doniesień naukowych – strategia walki z COVID-19 oraz wykonywanie RT-PCR na obecność SARS-CoV-2 przed szpitalnymi procedurami medycznymi

  Analiza doświadczeń innych krajów ma na celu identyfikację skutecznych i możliwych do wdrożenia w warunkach polskich rozwiązań, optymalizujących strategię walki z Covid-19 w okresie jesienno-zimowym. Przeprowadzono przegląd zaleceń organizacji międzynarodowych oraz wdrażanych lub planowanych rozwiązań krajowych w związku z kolejnymi etapami rozwoju epidemii SARS-CoV-2. Przeanalizowano również rekomendacje w zakresie postępowania przy wykonywaniu testów RT-PCR [...]Czytaj całość >>


Farmakoterapia w COVID-19 – przeglądy doniesień naukowych dla kortykosteridów oraz lopinawiru stosowanego w skojarzeniu z rytonawirem.

  W związku z nowymi dowodami naukowymi dla skuteczności i profilu bezpieczeństwa poszczególnych technologii lekowych stosowanych w Covid-19, Agencja przystępuje do procesu aktualizacji Zaleceń w Covid-19 w zakresie farmakoterapii. W pierwszym etapie publikuje się opracowania analityczne na rzecz oceny skuteczności i profilu bezpieczeństwa kortykosteroidów (w tym deksametazonu) oraz lopinawiru stosowanego w skojarzeniu z rytonawirem:   Przegląd [...]Czytaj całość >>


32/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 32/2020 w dniu 10.08.2020 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków: Taflotan Multi (tafluprostum) we wskazaniu: obniżanie podwyższonego ciśnienia śródgałkowego w leczeniu jaskry z otwartym kątem przesączania i nadciśnienia ocznego, Taptiqom (tafluprostum + timololum) we wskazaniu: obniżanie ciśnienia wewnątrzgałkowego u dorosłych pacjentów z jaskrą z otwartym kątem lub nadciśnieniem [...]Czytaj całość >>


31/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 31/2020 w dniu 05.08.2020 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków: Dupixent (dupilumabum) w ramach programu lekowego „Leczenie ciężkiej postaci atopowego zapalenia skóry (ICD-10 L20)”, Ilumetri (tyldrakizumab) w ramach programu lekowego „Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej”, Silodosin Recordati (silodosinum) we wskazaniu: leczenie objawów przedmiotowych i podmiotowych łagodnego [...]Czytaj całość >>