"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Aktualności32/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 32/2018 w dniu 27.08.2018 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku XTANDI (enzalutamidum) w ramach programu lekowego: „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego enzalutamidem u pacjentów niestosujących dotychczas chemioterapii (ICD-10 C61)”. Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego „Elektroresekcja przezcewkowa guza pęcherza moczowego […]

Czytaj całość >>


31/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 31/2018 w dniu 20.08.2018 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku REKOVELLE (folitropinum) we wskazaniu: kontrolowana stymulacja jajników w celu uzyskania rozwoju mnogich pęcherzyków. Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego produktu leczniczego AUSTEDO (deutetrabenazinum) we wskazaniu: choroba Huntingtona. Przygotowanie […]

Czytaj całość >>


Prezes AOTMiT ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Działu Analiz i Oceny Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Działu Analiz i Oceny Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej. Więcej informacji znajduje się w dokumencie oferty konkursowej.

Czytaj całość >>


30/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 30/2018 w dniu 13.08.2018 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne: RYSPERYON, SULPIRYD, ARYPIPRAZOL, ZYPRAZYDON, OLANZAPINĘ, KWETIAPINĘ, KLONIDYNĘ, TOPIRAMAT, KLONAZEPAM we wskazaniu: Zespół Tourette’a. Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną mesalazyna we wskazaniu: popromienne zapalenie błony śluzowej odbytu (PZBSO). Przygotowanie opinii […]

Czytaj całość >>


Zaproszenie do uczestnictwa w postępowaniu: 44. Choroby układu moczowo-płciowego z zakresu leczenia szpitalnego (L105)

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje podmioty lecznicze, które zawarły umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej o możliwości udostępnienia Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia szpitalnego: procedury diagnostyczne zabiegowe w zakresie układu moczowo-płciowego < 18 r.ż (L105) Więcej informacji na stronie

Czytaj całość >>


29/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 29/2018 w dniu 06.08.2018 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku SYNAGIS (palivizumabum) w ramach programu lekowego: „Zapobieganie ciężkiej chorobie dolnych dróg oddechowych wywołanej wirusem RS u dzieci z istotną hemodynamicznie, wrodzoną wadą serca (ICD-10 Q20 – Q24)”. Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach […]

Czytaj całość >>


28/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 28/2018 w dniu 30.07.2018 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku DICLODUO COMBI (diclofenacum natricum + omeprazolum) we wskazaniach: objawowe leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów, choroby zwyrodnieniowej stawów i zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa u pacjentów z grupy podwyższonego ryzyka występowania owrzodzeń żołądka i (lub) dwunastnicy po zastosowaniu produktów leczniczych z […]

Czytaj całość >>