"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Aktualności39/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 39/2018 w dniu 22.10.2018 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku CINQAERO (reslizumab) w ramach programu lekowego „Leczenie reslizumabem ciężkiej eozynofilowej astmy u dorosłych (ICD-10 J82)”. Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku IKERVIS (cyklosporyna) we wskazaniu: leczenie ciężkiego zapalenia rogówki u dorosłych pacjentów z zespołem suchego oka, u których […]

Czytaj całość >>


38/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 38/2018 w dniu 15.10.2018 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku OCREVUS (ocrelizumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie stwardnienia rozsianego okrelizumabem po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu (ICD-10 G35)”. Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku REPLAGAL (agalzydaza alfa) w ramach programu lekowego: „Leczenie choroby Fabry’ego (ICD-10 E75.2)”. Przygotowanie stanowiska […]

Czytaj całość >>


Zaproszenie do uczestnictwa w postępowaniu: 45.Ustalenie kosztów rzeczywistych i nowy model taryfikacji

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje o wszczęciu przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji procedury występowania do instytutów, które zawarły umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z wnioskami o nieodpłatne udostępnienie danych  z zakresu leczenia szpitalnego Więcej informacji na stronie

Czytaj całość >>


37/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 37/2018 w dniu 08.10.2018 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku ALECENSA (alectinibum) w ramach programu lekowego: „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34)”. Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny ALECENSA (alectinibum) w ramach programu lekowego: „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34)-I linia leczenia”. Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny FASENRA (benralizumab) […]

Czytaj całość >>


36/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 36/2018 w dniu 01.10.2018 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku LEMTRADA (alemtuzumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu (ICD-10 C35)”. Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku CERDELGA (eliglustatum) w ramach programu lekowego „Leczenie choroby Gauchera typu I u dorosłych z zastosowaniem […]

Czytaj całość >>


35/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 35/2018 w dniu 24.09.2018 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku MAVENCLAD (cladribinum) w ramach programu lekowego: „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10 G 35)”. Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku CAPRELSA (vandetanibum) w ramach programu lekowego: […]

Czytaj całość >>


34/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 34/2018 w dniu 10.09.2018 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności usunięcia świadczeń opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych (w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz leczenia szpitalnego) dot. substancji czynnych: Erwinia L-asparaginasum, mitoxantronum. Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku […]

Czytaj całość >>