"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Aktualności08/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości – AKTUALIZACJA

Posiedzenie Rady Przejrzystości 8/2020 w dniu 24.02.2020 r. - AKTUALIZACJA Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Nexavar (sorafenib) w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów z postępującym, miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, zróżnicowanym (brodawkowatym/pęcherzykowym/oksyfilnym – z komórek Hürthle’a) rakiem tarczycy, opornym na leczenie jodem radioaktywnym (ICD-10 C 73)”. Przygotowanie opinii w sprawie zasadności [...]Czytaj całość >>


08/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości – AKTUALIZACJA

Posiedzenie Rady Przejrzystości 8/2020 w dniu 24.02.2020 r.- AKTUALIZACJA Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Nexavar (sorafenib) w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów z postępującym, miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, zróżnicowanym (brodawkowatym/pęcherzykowym/oksyfilnym – z komórek Hürthle’a) rakiem tarczycy, opornym na leczenie jodem radioaktywnym (ICD-10 C 73)”. Przygotowanie opinii w sprawie zasadności wprowadzenia [...]Czytaj całość >>


8/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 8/2020 w dniu 24.02.2020 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku NEXAVAR (sorafenib) w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów z postępującym, miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, zróżnicowanym (brodawkowatym/pęcherzykowym/oksyfilnym – z komórek Hürthle’a) rakiem tarczycy, opornym na leczenie jodem radioaktywnym (ICD-10 C 73)”. Przygotowanie opinii w sprawie zasadności wprowadzenia zmian [...]Czytaj całość >>


7/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 7/2020 w dniu 17.02.2020 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków: Opdivo (niwolumab) we wskazaniu: rak jelita grubego (ICD-10: C18). Zessly (infliksymab) we wskazaniu: łuszczyca krostkowa uogólniona (ICD-10: L40.1). Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancje [...]Czytaj całość >>


06/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości – AKTUALIZACJA

Posiedzenie Rady Przejrzystości 6/2020 w dniu 10.02.2020 r. - AKTUALIZACJA Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny: leku BLINCYTO (blinatumomabum) w ramach programu lekowego „Leczenie blinatumomabem dorosłych chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną z minimalną chorobą resztkową”. środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego L-karnityna w ramach programu lekowego „Leczenie uzupełniające L-karnityną we wskazaniach: 3-metylokrotonylo-glicynuria – MCG, [...]Czytaj całość >>


6/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 6/2020 w dniu 10.02.2020 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny: leku BLINCYTO (blinatumomabum) w ramach programu lekowego „Leczenie blinatumomabem dorosłych chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną z minimalną chorobą resztkową”. środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego L-karnityna w ramach programu lekowego „Leczenie uzupełniające L-karnityną we wskazaniach: 3-metylokrotonylo-glicynuria – MCG, acyduria glutarowa [...]Czytaj całość >>


Konsultacje publiczne Analizy Problemu Decyzyjnego dla Wyrobów Medycznych

Konsultacje publiczne Analizy Problemu Decyzyjnego dla Wyrobów Medycznych W ramach prac nad przygotowaniem wytycznych HTA dla wyrobów medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przedstawia do konsultacji publicznych APD Dokument ten został poddany konsultacjom w ramach prac zespołu eksperckiego (zgłoszone stanowiska zebrane zostały w załączonym pliku ). Ze względu na szczegółowy charakter zgłoszonych uwag, decyzję [...]Czytaj całość >>