"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Aktualności13/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości – AKTUALIZACJA

Posiedzenie Rady Przejrzystości 13/2020 w dniu 30.03.2020 r. - AKTUALIZACJA Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Rizmoic (naldemedyna) we wskazaniu „Leczenie zaparć indukowanych opioidami u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową i uprzednio leczonych środkami przeczyszczającymi. Przygotowanie opinii w sprawie zasadności wprowadzenia zmian w załączniku: C.49 „Pemetreksed w zakresie terapii nowotworów złośliwych oskrzeli [...]Czytaj całość >>


13/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 13/2020 w dniu 30.03.2020 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Rizmoic (naldemedyna) w ramach programu lekowego „Leczenie zaparć indukowanych opioidami u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową i uprzednio leczonych środkami przeczyszczającymi. Przygotowanie opinii w sprawie zasadności wprowadzenia zmian w załączniku: C.49 „Pemetreksed w zakresie terapii nowotworów złośliwych oskrzeli [...]Czytaj całość >>


12/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 12/2020 w dniu 23.03.2020 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Fotivda (tivozanib hydrochloride monohydrate) w ramach programu lekowego „Leczenie raka nerki (ICD-10 C.64)”. Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Liquigen we wskazaniach: deficyt [...]Czytaj całość >>


11/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 11/2020 w dniu 16.03.2020 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowisk w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanych z zagranicy w ramach importu docelowego, leków: CALCORT (deflazakort) we wskazaniu: stan po przeszczepieniu nerki, autoimmunologiczne zapalenie wątroby, zespół nerczycowy, zmiany śródmiąższowe w płucach, NUEDEXTA (dextromethorphani hydrobromidum quinidini sulfas) we wskazaniach: zespół opuszkowo-rzekomoopuszkowy w [...]Czytaj całość >>


10/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości – AKTUALIZACJA

Posiedzenie Rady Przejrzystości 10/2020 w dniu 09.03.2020 r. - AKTUALIZACJA Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie opinii odnośnie efektywności, w populacji kobiet w ciąży, leków należących do grup limitowych: 14.1 Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich (Insulini injectio neutralis; Insulinum glulisinum; Insulinum humanum; Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis; Insulinum [...]Czytaj całość >>


10/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości – AKTUALIZACJA

Posiedzenie Rady Przejrzystości 10/2020 w dniu 09.03.2020 r. - AKTUALIZACJA Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie opinii odnośnie efektywności, w populacji kobiet w ciąży, leków należących do grup limitowych: 14.1 Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich (Insulini injectio neutralis; Insulinum glulisinum; Insulinum humanum; Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis; Insulinum [...]Czytaj całość >>


10/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 10/2020 w dniu 09.03.2020 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie opinii odnośnie efektywności, w populacji kobiet w ciąży, leków należących do grup limitowych: 14.1 Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich (Insulini injectio neutralis; Insulinum glulisinum; Insulinum humanum; Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis; Insulinum lisprum, injectio [...]Czytaj całość >>