"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keywordAKTUALNOŚCI

Sortuj wg:
 

27/2017 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji 27/2017 w dn. 22.12.2017 r. Porządek obrad obejmuje: Przedstawienie dodatkowych informacji na taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących kompleksowe leczenie ran przewlekłych finansowanych w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie. Zaopiniowanie zakresu zebranych danych mających posłużyć do przygotowania raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu reumatologii finansowanych w ramach JGP: H86–H98. Wydanie opinii […]

Czytaj całość >>


26/2017 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji 26/2017 w dn. 21.12.2017 r. Porządek obrad obejmuje: Dyskusja i wydanie opinii nt. standardu rachunku kosztów. Wydanie opinii nt. zmian w metodyce ustalania taryf. Zaopiniowanie zakresu zebranych danych mających posłużyć do przygotowania raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń obejmujących zabiegi pomostowania naczyń wieńcowych finansowane w ramach grup JGP: E04–E07.

Czytaj całość >>


25/2017 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji 25/2017 w dn. 07.12.2017 r. Porządek obrad obejmuje: Omówienie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących: zabiegi pomostowania naczyń wieńcowych finansowane w ramach grup JGP: E04–E07. kompleksowe zabiegi trzustki finansowane w ramach JGP: G31. świadczenia z zakresu reumatologii finansowane w ramach JGP: H86–H98. Kontynuacja omawiania taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących „Świadczenia gwarantowane obejmujące kompleksowe leczenie […]

Czytaj całość >>
 

23/2017 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji 23/2017 w dn. 23.11.2017 r. Porządek obrad obejmuje: Kontynuacja omawiania taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących: diagnostykę oraz leczenie zaburzeń rytmu serca finansowane w ramach JGP: E39–E48 oraz E63-E64, przezskórne interwencje w zakresie serca finansowane w ramach JGP: E21–E22, zabiegi kardiochirurgiczne oraz leczenie zachowawcze wrodzonych wad serca finansowane w ramach JGP: E02–E03 oraz […]

Czytaj całość >>


22/2017 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji 22/2017 w dn. 09.11.2017 r. Porządek obrad obejmuje: Omówienie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych: „Świadczenie gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego: podanie immunoglobuliny anty-RhD pacjentce RhD-ujemnej”. „Świadczenie gwarantowane z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: podanie immunoglobuliny anty-RhD pacjentce RhD-ujemnej”. „Świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego stosowane w zakresie replantacja kończyny górnej”. „Świadczenia gwarantowane obejmujące leczenie […]

Czytaj całość >>