"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keywordAKTUALNOŚCI

Sortuj wg:


Komunikat – monitorowanie wynagrodzeń personelu w podmiocie leczniczym

Szanowni Państwo, z uwagi na dużą dynamikę wzrostu wynagrodzeń w sektorze ochrony zdrowia, chcąc w jak najbardziej rzetelny i aktualny sposób określać koszty udzielanych świadczeń, Agencja przygotowała ankietę mającą na celu gromadzenie informacji o aktualnych stawkach wynagrodzeń poszczególnych grup zawodowych, w tym lekarzy, pielęgniarek oraz pozostałego personelu medycznego. Przekazane przez Państwa dane będą wykorzystywane w […]

Czytaj całość >>


Komunikat – Postępowania nr 42 – Korekta do listy podmiotów leczniczych, do których Agencja wystąpiła o nieodpłatne udostępnienie danych

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje o korekcie dotyczącej listy podmiotów leczniczych, do których Agencja wystąpi w zakresie pozyskania danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w obszarze: choroby nowotworowe, opublikowanej w dniu 20 czerwca br. Korekta do listy podmiotów, do których został skierowany wniosek […]

Czytaj całość >>


Komunikat – Postępowania nr 43 – Uzupełnienie listy podmiotów leczniczych, do których Agencja wystąpi o nieodpłatne udostępnienie danych

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje o uaktualnieniu listy podmiotów leczniczych, do których Agencja wystąpi w zakresie pozyskania danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych obejmujących zabiegi w zakresie kończyn i miednicy finansowane w ramach JGP: H31E–H33 oraz H41- H43. Uzupełnienie listy podmiotów, do których zostanie skierowany wniosek Wniosek o nieodpłatne udostępnienie danych […]

Czytaj całość >>


Komunikat – Postępowanie nr 42 – Lista podmiotów leczniczych, do których Agencja wystąpi o nieodpłatne udostępnienie danych

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje o uaktualnieniu listy podmiotów leczniczych, do których Agencja wystąpi w zakresie pozyskania danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w obszarze: choroby nowotworowe Uzupełnienie listy podmiotów, do których zostanie skierowany wniosek Wniosek o nieodpłatne udostępnienie danych został wysłany drogą […]

Czytaj całość >>


Komunikat – Postępowania nr 40 – Lista podmiotów leczniczych, do których Agencja wystąpi o nieodpłatne udostępnienie danych

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że zakończył się proces przyjmowania zgłoszeń dotyczących nieodpłatnego udostępnienia danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w obszarze: choroby układu moczowo-płciowego.  W zakresie pozyskania danych Agencja wystąpi do podmiotów leczniczych zgodnie z listą zamieszczoną poniżej. Lista podmiotów, do których […]

Czytaj całość >>


Komunikat – Postępowania nr 38 – Uzupełnienie listy podmiotów leczniczych

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje o uaktualnieniu listy podmiotów leczniczych, do których Agencja wystąpi w zakresie pozyskania danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w obszarze: choroby nowotworowe Uzupełnienie listy podmiotów, do których zostanie skierowany wniosek Wniosek o nieodpłatne udostępnienie danych został wysłany drogą […]

Czytaj całość >>


Zaproszenie do uczestniczenia w postępowaniu: 40.Choroby układu moczowo-płciowego z zakresu leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje podmioty lecznicze, które zawarły umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej o możliwości udostępnienia Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w obszarze chorób układu moczowo-płciowego Więcej informacji na stronie

Czytaj całość >>