"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keywordAKTUALNOŚCI

Sortuj wg:


Komunikat – raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń, konsultacje zewnętrzne

Na podstawie art. 31lb ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1510 z późn. zm.), Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji zostały opublikowane raporty w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu [...]Czytaj całość >>


Komunikat – raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń, konsultacje zewnętrzne

Na podstawie art. 31lb ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1510 z późn. zm.), Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji zostały opublikowane raporty w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu [...]Czytaj całość >>


14/2018 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji nr 14/2018 w dn. 27.09.2018 r. Porządek obrad obejmuje: Omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych: „Świadczenie gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego scharakteryzowanego kodem ICD-9: 54.971 Chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii (HIPEC)”. Omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych: „Świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego stosowane w zakresie replantacji kończyny [...]Czytaj całość >>


13/2018 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji nr 13/2018 w dn. 26.09.2018 r. Porządek obrad obejmuje: Opiniowanie projektów taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń gwarantowanych obejmujących w obszarze: choroby nowotworowe, finansowane w zakresie leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - pakiety diagnostyczne. Opiniowanie projektów taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń gwarantowanych obejmujących zabiegi pomostowania naczyń wieńcowych finansowane w [...]Czytaj całość >>


Komunikat – Aktualny wykaz krajów o PKB zbliżonym do Polski

Aktualny wykaz krajów o PKB zbliżonym do Polski W odniesieniu do art. 31g ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz danych Eurostat za rok 2017 informujemy, że za „kraje o poziomie produktu krajowego brutto zbliżonym do Rzeczypospolitej Polskiej" Agencja uznaje kraje europejskie [...]Czytaj całość >>


Komunikat – raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń, konsultacje zewnętrzne

Na podstawie art. 31lb ust. 3 pkt. 4 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.), Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji zostały opublikowane raporty w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu [...]Czytaj całość >>


12/2018 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji nr 12/2018 w dn. 14.08.2018 r. Porządek obrad obejmuje: Omówienie dodatkowych wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących zabiegi pomostowania naczyń wieńcowych finansowane w ramach grup JGP: E04–E07. Omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących świadczenia gwarantowane w obszarze: choroby nowotworowe, finansowane w zakresie leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej [...]Czytaj całość >>