"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keywordAKTUALNOŚCI

Sortuj wg:


04/2019 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji 4/2019 w dniu 24.04.2019 r. Porządek obrad obejmuje: Omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących: diagnostykę histopatologiczną nowotworów. wszczepienie lub wymianę całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora. Opiniowanie projektów taryf świadczeń gwarantowanych obejmujących: przeszczepienie nerki lub nerki z trzustką, finansowane w ramach JGP L94, PZL12 i L97.Czytaj całość >>


Komunikat – raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń, konsultacje zewnętrzne

Na podstawie art. 31lb ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1510 z późn. zm.), Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji został opublikowany raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu [...]Czytaj całość >>


Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 21 marca 2019 r.

Na posiedzeniu w dniu 21 marca 2019 r. Rada zapoznała się z zebranymi dodatkowymi danymi kosztowymi w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących: leczenie chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne z zakresu AOS, a także przeprowadziła konsultacje z przedstawicielami świadczeniodawców realizujących ww. świadczenia oraz z przedstawicielem organizacji pacjentów. W wyniku dyskusji i przeprowadzonych konsultacji, Rada [...]Czytaj całość >>


03/2019 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji nr 3/2019 w dn. 21.03.2019 r. Porządek obrad obejmuje: Omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących: leczenie chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne z zakresu AOS. Omówienie założeń dla taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących: świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży. Omówienie założeń […]

Czytaj całość >>


Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 31 stycznia 2019 r.

Na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2019 r. Rada zapoznała się z zebranymi dodatkowymi danymi kosztowymi w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących: lecznicze naświetlania promieniami ultrafioletowymi chorób skóry, a także przeprowadziła konsultacje z ekspertem, przedstawicielem świadczeniodawców realizujących ww. świadczenia. W wyniku dyskusji i przeprowadzonych konsultacji z ekspertem Rada uznała, że zebrane dane dowodzą konieczności wprowadzenia […]

Czytaj całość >>


Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 30 stycznia 2019 r.

Na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2019 r. Rada zapoznała się z zebranymi danymi kosztowymi w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych z zakresu chorób układu moczowo-płciowego, finansowanych w ramach JGP sekcji L w zakresie leczenia szpitalnego – transplantologia, a także przeprowadziła konsultacje z przedstawicielami świadczeniodawców realizujących ww. świadczenia. Rada rozważała adekwatność wycen procedur transplantacyjnych nerki i […]

Czytaj całość >>


1/2019 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji nr 1/2019 w dn. 30.01.2019 r. Porządek obrad obejmuje: Omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących: choroby układu moczowo-płciowego, finansowane w ramach JGP sekcji L w zakresie leczenia szpitalnego – transplantologia. Omówienie założeń dla taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących: świadczenia gwarantowane obejmujące diagnostykę patomorfologiczną. Wstępne wyniki pogłębionej analizy klinicznej na […]

Czytaj całość >>