"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keywordAKTUALNOŚCI

Sortuj wg:


Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 20 sierpnia 2019 r.

Na posiedzeniu w dniu 20 sierpnia 2019 r. Rada zapoznała się z założeniami dla taryfikowanych świadczeń z zakresu kwalifikacji do przeszczepienia nerki. W wyniku dyskusji Rada zaaprobowała przyjęte rozwiązania i zarekomendowała kontynuowanie prac w ww. zakresie sugerując zebranie danych finansowo księgowych wyłącznie z oddziałów zajmujących się wyłącznie transplantacją nerek, pomijając inne oddziały np. pediatryczne. Rada […]

Czytaj całość >>


Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 20 sierpnia 2019 r.

Porządek obrad obejmuje: Omówienie założeń dla taryfikowanych świadczeń z zakresu kwalifikacji do przeszczepienia nerki. Omówienie założeń dla taryfikowanych świadczeń w zakresie kosztu pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Omówienie założeń dla taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących kompleksowe leczenie raka piersi (Breast Cancer Unit). Omówienie wyników analiz […]

Czytaj całość >>


Komunikat – monitorowanie wynagrodzeń personelu w podmiocie leczniczym

Szanowni Państwo, z uwagi na dużą dynamikę wzrostu wynagrodzeń w sektorze ochrony zdrowia, chcąc w jak najbardziej rzetelny i aktualny sposób określać koszty udzielanych świadczeń, Agencja przygotowała ankietę mającą na celu gromadzenie informacji o aktualnych stawkach wynagrodzeń poszczególnych grup zawodowych, w tym lekarzy, pielęgniarek oraz pozostałego personelu medycznego. Przekazane przez Państwa dane będą wykorzystywane w […]

Czytaj całość >>


Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 10 lipca 2019 r.

Na posiedzeniu w dniu 10 lipca 2019 r. Rada zapoznała się z założeniami dla taryfikowanych świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego realizowanego przez zespoły leczenia bólu u dzieci. Przeprowadzono także konsultacje z ekspertem z omawianej dziedziny. W wyniku dyskusji i przeprowadzonych konsultacji, Rada zaaprobowała przyjęte rozwiązania i zarekomendowała kontynuowanie prac w ww. zakresie. Rada zwróciła uwagę, […]

Czytaj całość >>


8/2019 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji 8/2019 w dniu 10.07.2019 r. Porządek obrad obejmuje: Omówienie założeń dla taryfikowanych świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego realizowanego przez zespoły leczenia bólu u dzieci. Omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących zabiegi korekcyjne wad wrodzonych twarzoczaszki, jamy ustnej i gardła. Omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych z […]

Czytaj całość >>


Zaproszenie na Konferencję – Standard Rachunku Kosztów

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję organizowaną przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), podsumowującą projekt dot. prac nad standardem rachunku kosztów w podmiotach leczniczych. W trakcie konferencji przedstawione zostaną wnioski z pilotażu przeprowadzonego w grupie świadczeniodawców oraz założenia do projektu przyszłego rozporządzenia dotyczącego standardu rachunku kosztów, którego wejście w życie planowane jest na […]

Czytaj całość >>


Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 13 czerwca 2019 r.

Na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2019 r. Rada zapoznała się z założeniami dla taryfikowanych świadczeń szpitalnych z zakresu toksykologii, identyfikowanych produktami rozliczeniowym S40-S44. W wyniku dyskusji i przeprowadzonych konsultacji, Rada zaaprobowała przyjęte rozwiązania oraz zarekomendowała kontynuowanie prac w ww. zakresie. Jednocześnie Rada zwróciła uwagę na problem finansowania świadczeń na rzecz nieubezpieczonych pacjentów oraz kwestię […]

Czytaj całość >>