"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keywordAKTUALNOŚCI

Sortuj wg:


14/2019 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji- AKTUALIZACJA

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji 14/2019 w dniu 28.11.2019 r. – Aktualizacja Porządek obrad obejmuje: Wydanie opinii na temat zasadności zmiany obwieszczenia w sprawie taryf dla świadczeń gwarantowanych z zakresu psychiatrii i leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży. Omówienie założeń dla taryfikowanych świadczeń obejmujących choroby żeńskiego układu rozrodczego (identyfikowane produktami rozliczeniowymi M01 – M31). Dyskusję nad […]

Czytaj całość >>


14/2019 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji 14/2019 w dniu 28.11.2019 r. Porządek obrad obejmuje: Omówienie założeń dla taryfikowanych świadczeń obejmujących choroby żeńskiego układu rozrodczego (identyfikowane produktami rozliczeniowymi M01 – M31). Przedstawienie wyników pogłębionej analizy klinicznej na przykładzie danych Instytutu Kardiologii. Dyskusję nad metodyką taryfikacji świadczeń – zarys aktualnej metodyki i możliwe kierunki zmian.Czytaj całość >>


Postępowanie nr 50 – Lista podmiotów wyłonionych na podstawie ankiet

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje o zakończeniu procesu pozyskania podmiotów leczniczych w ramach współpracy bieżącej z zakresu leczenie szpitalne. Do podmiotów wyłonionych na podstawie ankiety Agencja wystąpi z Wnioskiem o nieodpłatne udostępnienie danych, który zostanie wysłany drogą pocztową do dnia 15 listopada 2019 r.” Lista wyłonionych podmiotów Więcej informacji na stronie: http://www.aotm.gov.pl/www/taryfikacja/taryfikowane-swiadczenia/postepowania-w-toku/50-wspolpraca-biezaca-lsz-2018

Czytaj całość >>


Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 30 października 2019 r.

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 30 października 2019 r. Na posiedzeniu w dniu 30 października 2019 r. Rada zapoznała się z zebranymi danymi w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących leczenie raka piersi (Breast Cancer Unit) i uznała, że zebrane dane nie są wystarczające do przygotowania raportu w sprawie taryfy świadczeń. Rada [...]Czytaj całość >>


13/2019 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji 13/2019 w dniu 30.10.2019 r. Porządek obrad obejmuje: Omówienie założeń dla taryfikowanych świadczeń z zakresu programów zdrowotnych – leczenie chorych ze śpiączką. Omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących leczenie raka piersi (Breast Cancer Unit). Przedstawienie wyników projektu pn. „Wyniki odległe koordynowanej opieki nad pacjentami po zawale serca: dane […]

Czytaj całość >>


Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 26 września 2019 r.

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 26 września 2019 r. Na posiedzeniu w dniu 26 września 2019 r. Rada zapoznała się ze złożonym przez AOTMiT projektem taryf dla świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej udzielanych w warunkach stacjonarnych w zakładzie opiekuńczym dla dorosłych lub dla dzieci [...]Czytaj całość >>


ZAPROSZENIE DO UCZESTNICZENIA W POSTĘPOWANIU 50. Współpraca bieżąca – Leczenie szpitalne 2018

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje świadczeniodawców, którzy zawarli umowę w rodzaju leczenie szpitalne z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej o możliwości udostępnienia Agencji danych niezbędnych do ustalania taryf świadczeń Czytaj dalej

Czytaj całość >>