"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keywordAktualności

Kategoria dla strony AKTUALNOŚCI

Sortuj wg:


35/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 35/2018 w dniu 24.09.2018 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku MAVENCLAD (cladribinum) w ramach programu lekowego: „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10 G 35)”. Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku CAPRELSA (vandetanibum) w ramach programu lekowego: […]

Czytaj całość >>


34/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 34/2018 w dniu 10.09.2018 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności usunięcia świadczeń opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych (w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz leczenia szpitalnego) dot. substancji czynnych: Erwinia L-asparaginasum, mitoxantronum. Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku […]

Czytaj całość >>


33/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 33/2018 w dniu 03.09.2018 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku SOMAVERT (pegvisomant) w ramach programu lekowego: „Leczenie akromegalii pegwisomantem (ICD-10: E22.0)”. Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku MABTHERA (rituximab) we wskazaniu: nabyte pęcherzowe oddzielanie się naskórka (ICD-10: […]

Czytaj całość >>


32/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 32/2018 w dniu 27.08.2018 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku XTANDI (enzalutamidum) w ramach programu lekowego: „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego enzalutamidem u pacjentów niestosujących dotychczas chemioterapii (ICD-10 C61)”. Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego „Elektroresekcja przezcewkowa guza pęcherza moczowego […]

Czytaj całość >>


31/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 31/2018 w dniu 20.08.2018 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku REKOVELLE (folitropinum) we wskazaniu: kontrolowana stymulacja jajników w celu uzyskania rozwoju mnogich pęcherzyków. Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego produktu leczniczego AUSTEDO (deutetrabenazinum) we wskazaniu: choroba Huntingtona. Przygotowanie […]

Czytaj całość >>


Prezes AOTMiT ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Działu Analiz i Oceny Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Działu Analiz i Oceny Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej. Więcej informacji znajduje się w dokumencie oferty konkursowej.

Czytaj całość >>


30/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 30/2018 w dniu 13.08.2018 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne: RYSPERYON, SULPIRYD, ARYPIPRAZOL, ZYPRAZYDON, OLANZAPINĘ, KWETIAPINĘ, KLONIDYNĘ, TOPIRAMAT, KLONAZEPAM we wskazaniu: Zespół Tourette’a. Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną mesalazyna we wskazaniu: popromienne zapalenie błony śluzowej odbytu (PZBSO). Przygotowanie opinii […]

Czytaj całość >>