"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keywordAktualności

Kategoria dla strony AKTUALNOŚCI

Sortuj wg:


13/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości – AKTUALIZACJA

Posiedzenie Rady Przejrzystości 13/2020 w dniu 30.03.2020 r. - AKTUALIZACJA Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Rizmoic (naldemedyna) we wskazaniu „Leczenie zaparć indukowanych opioidami u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową i uprzednio leczonych środkami przeczyszczającymi. Przygotowanie opinii w sprawie zasadności wprowadzenia zmian w załączniku: C.49 „Pemetreksed w zakresie terapii nowotworów złośliwych oskrzeli [...]Czytaj całość >>
 

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI Z DNIA 23 MARCA 2020 R. W SPRAWIE ZASAD WYKONYWANIA ZADAŃ PRZEZ AGENCJĘ OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM STANU EPIDEMII NA OBSZARZE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanej z zakażeniami […]

Czytaj całość >>


13/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 13/2020 w dniu 30.03.2020 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Rizmoic (naldemedyna) w ramach programu lekowego „Leczenie zaparć indukowanych opioidami u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową i uprzednio leczonych środkami przeczyszczającymi. Przygotowanie opinii w sprawie zasadności wprowadzenia zmian w załączniku: C.49 „Pemetreksed w zakresie terapii nowotworów złośliwych oskrzeli [...]Czytaj całość >>


12/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 12/2020 w dniu 23.03.2020 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Fotivda (tivozanib hydrochloride monohydrate) w ramach programu lekowego „Leczenie raka nerki (ICD-10 C.64)”. Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Liquigen we wskazaniach: deficyt [...]Czytaj całość >>


Komunikat – raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń, konsultacje zewnętrzne

Na podstawie art. 31lb ust. 3 pkt. 4 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1373 z późn. zm.), Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji został opublikowany raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego oraz […]

Czytaj całość >>


11/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 11/2020 w dniu 16.03.2020 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowisk w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanych z zagranicy w ramach importu docelowego, leków: CALCORT (deflazakort) we wskazaniu: stan po przeszczepieniu nerki, autoimmunologiczne zapalenie wątroby, zespół nerczycowy, zmiany śródmiąższowe w płucach, NUEDEXTA (dextromethorphani hydrobromidum quinidini sulfas) we wskazaniach: zespół opuszkowo-rzekomoopuszkowy w [...]Czytaj całość >>