"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keywordAktualności

Kategoria dla strony AKTUALNOŚCI

Sortuj wg:


Zaproszenie do uczestnictwa w postępowaniu: 48. Świadczenia gwarantowane obejmujące radioterapię chorób nowotworowych

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje podmioty lecznicze, które zawarły umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej o możliwości udostępnienia Agencji danych niezbędnych do do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych obejmujących radioterapię chorób nowotworowych” Więcej informacji na stronie

Czytaj całość >>
 

24/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 24/2019 w dniu 24.06.2019 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leków: QARZIBA (dinutuksymab beta) we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego, REVOLADE (eltrombopagum) w ramach programu lekowego „Leczenie dorosłych chorych na ciężką anemię aplastycznę (ICD10 D61)”. Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, […]

Czytaj całość >>


23/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 23/2019 w dniu 17.06.2019 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków: VENCLYXTO (wenetoklak) we wskazaniu: przewlekła białaczka limfocytowa (ICD-10: C91.1) u pacjeta bez delecji 17p / mutacji w genie TP53), STELARA (ustekinumab) we wskazaniu: choroba Leśniowskiego-Crohna (ICD-10: K50.0). […]

Czytaj całość >>


Wytyczne HTA dla wyrobów medycznych – Przedłużenie terminu zgłoszeń

W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem wytycznych HTA dla wyrobów medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w pracach zespołu. Do chwili obecnej uzyskaliśmy zgłoszenia od ponad trzydziestu osób i instytucji zainteresowanych udziałem w projekcie. Pośród zgłoszeń nie odnotowaliśmy żadnej z działającej w systemie ochrony zdrowia organizacji zrzeszających pacjentów. […]

Czytaj całość >>


22/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 22/2019 w dniu 10.06.2019 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków: TREMFYA (guselkumabum) w ramach programu lekowego: „B.47. Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej (ICD-10 L 40.0)”. ADCETRIS (brentuximab) w ramach programu lekowego: „Brentuksymab Vedotim w leczeniu skórnego chłoniaka T-komórkowego (ICD-10 C 84)”. TAFINLAR (dabrafenibum) + MEKINIST (trametinibum) […]

Czytaj całość >>


21/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości-aktualizacja

Posiedzenie Rady Przejrzystości 21/2019 w dniu 03.06.2019 r. – AKTUALIZACJA Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków: FLUENZ TETRA we wskazaniu: zapobieganie grypie u dzieci w wieku od ukończonych 24 miesięcy życia do ukończenia 60 miesięcy życia, MEKTOVI (binimetinib) + BRAFTOVI (encorafenibum) w ramach programu lekowego: „Leczenie czerniaka enkorafenibem i binimetynibem (ICD-10 C […]

Czytaj całość >>