"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keywordAktualności

Kategoria dla strony AKTUALNOŚCI

Sortuj wg:


41/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 41/2019 w dniu 14.10.2019 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków: RoActemra (tocilizumab) w ramach programu lekowego: „Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ICD-10: M05, M06, M08)”. Kalydeco (ivacaftorum) w ramach programu lekowego „Leczenie mukowiscydozy (ICD-10 E84)”. Nplate (romiplostimum) w ramach programu lekowego: […]

Czytaj całość >>


40/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 40/2019 w dniu 07.10.2019 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku KETOSTERIL (preparat złożony) w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów z chorobami nerek ketoaminokwasami (ICD10: N18)”. Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków: TAGRISSO (ozymertynib) we wskazaniu: rak gruczołowy […]

Czytaj całość >>


Wyjaśnienie dla m.st. Warszawy.

W związku z medialnymi wątpliwościami dotyczącymi programu polityki zdrowotnej miasta stołecznego Warszawy pod nazwą Bilans 70-cio i 80-cio latka Agencja informuje, iż wydała negatywną opinię z uwagi na szereg błędów merytorycznych programu. Przesłany projekt oceniała w pierwszej kolejności Rada Przejrzystości, składająca się z grona ekspertów klinicznych i uznanych autorytetów medycyny, która jednomyślnie wydała negatywną opinię […]

Czytaj całość >>


ZAPROSZENIE DO UCZESTNICZENIA W POSTĘPOWANIU 50. Współpraca bieżąca – Leczenie szpitalne 2018

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje świadczeniodawców, którzy zawarli umowę w rodzaju leczenie szpitalne z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej o możliwości udostępnienia Agencji danych niezbędnych do ustalania taryf świadczeń Czytaj dalej

Czytaj całość >>


39/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 39/2019 w dniu 30.09.2019 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku HUMIRA (adalimumab) w ramach programu lekowego „Leczenie adalimumabem ropnego zapalenia apokrynowych gruczołów potowych o nasileniu umiarkowanym i ciężkim (ICD-10: L73.2)”. Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności stosowania w powszechnym szczepieniu realizowanym w ramach Programu Szczepień Ochronnych (PSO) szczepionki przeciwko […]

Czytaj całość >>


Porozumienie o współpracy z GUMed i UCK

W dniu 19 września br. Prezes AOTMiT dr n. med. Roman Topór-Mądry podpisał trójstronne porozumienie wraz z prof. Marcinem Gruchałą, Rektorem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Jakubem Kraszewskim, Dyrektorem naczelnym Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku dotyczące prowadzenia analiz oraz badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących oceny technologii medycznych, taryfikacji świadczeń, jak również oceny jakości realizacji świadczeń […]

Czytaj całość >>


38/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 38/2019 w dniu 23.09.2019 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych leku OPDIVO (nivolumab) we wskazaniu: chłoniak Hodgkina – postać pierwotnie oporna (ICD-10: C81.1), u pacjenta, u którego nie można zastosować procedury auto-HSCT. Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania […]

Czytaj całość >>