"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keywordAktualności

Kategoria dla strony AKTUALNOŚCI

Sortuj wg:


34/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości- AKTUALIZACJA

Posiedzenie Rady Przejrzystości 34/2019 w dniu 26.08.2019 r. – AKTUALIZACJA Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków: KEYTRUDA (pembrolizumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10: C34)”, z uwzględnieniem podziału na subpopulacje pacjentów leczonych we wnioskowanym programie lekowym ze względu na odsetek komórek nowotworowych z ekspresją PD-L1 w zakresach: ≥50%, 1-49%, […]

Czytaj całość >>


35/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 35/2019 w dniu 02.09.2019 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku ALUNBRIG (brigatynib) w ramach programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34)”. Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków: BRINEURA (cerliponase alfa) we wskazaniu: ceroidolipofuscynoza typu 2 (ICD-10: […]

Czytaj całość >>


Informacja w sprawie szkoleń na 2019 r.

W zakładce Fundusze Europejskie dostępny jest terminarz szkoleń planowanych do realizacji w 2019r. w związku z realizacją projektu szkoleniowego „Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej”. Zapraszamy do zapoznania się. Czytaj dalej

Czytaj całość >>


34/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 34/2019 w dniu 26.08.2019 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków: KEYTRUDA (pembrolizumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10: C34)”, z uwzględnieniem podziału na subpopulacje pacjentów leczonych we wnioskowanym programie lekowym ze względu na odsetek komórek nowotworowych z ekspresją PD-L1 w zakresach: ≥50%, 1-49%, <1%. TRANSLARNA […]

Czytaj całość >>


32/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości – aktualizacja

Posiedzenie Rady Przejrzystości 32/2019 w dniu 12.08.2019 r. – AKTUALIZACJA Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowisk w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego leków: BEDROLITE (cannabis flos bedrolite) we wskazaniu: wczesnodziecięca encefalopatia padaczkowa lekooporna na podłożu skojarzonej mutacji CACNA1A GRIN2A (EIEE42 FESD) po nieskutecznym leczeniu: kwasem walproinowym, lamotryginą, lewetiracetamem, […]

Czytaj całość >>


33/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 33/2019 w dniu 19.08.2019 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku NINLARO (ixazomibum) w ramach programu lekowego „Iksazomib w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego (ICD-10 C.90)”. Przygotowanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian dot. dostosowania kryteriów oceny skuteczności i monitorowania dla leku sekukinumab w programie lekowym B.36 […]

Czytaj całość >>


32/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 32/2019 w dniu 12.08.2019 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku ALUNBRIG (brigatinib) w ramach programu lekowego: „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34)”. Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków: BEDROLITE (cannabis flos bedrolite) we wskazaniu: wczesnodziecięca encefalopatia padaczkowa […]

Czytaj całość >>