"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keywordAktualności

Kategoria dla strony AKTUALNOŚCI

Sortuj wg:


Aktualizacja metodyki wyceny świadczeń.

Pragniemy poinformować, że AOTMiT prowadzi prace mające na celu aktualizację metodyki taryfikacji. Podjęte działania są efektem doświadczeń zdobytych między innymi w trakcie realizacji projektu wyceny JGP w instytutach nadzorowanych przez Ministra Zdrowia oraz kilkuletniej współpracy z wybranymi podmiotami o dużym stopniu zinformatyzowania, przekazującymi dane o zasobach zużywanych w związku z realizacją wszystkich świadczeń w rodzaju [...]Czytaj całość >>


04/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 4/2020 w dniu 27.01.2020 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków: KISQALI (rybocyclib) w ramach programu lekowego „Leczenie raka piersi (ICD-10: C50)”, KEYTRUDA (pembrolizumabum) w ramach programu lekowego „Leczenie pierwszego rzutu niedrobnokomórkowego raka płuca o typie płaskonabłonkowym pembrolizumabem w skojarzeniu z chemioterapią (ICD-10 C34)”, CABOMETYX (cabozantinibum) w ramach programu [...]Czytaj całość >>


Komunikat w sprawie standardu rachunku kosztów

W nawiązaniu do komunikatu Ministra Zdrowia z 13 grudnia 2019 roku dotyczącego standardu rachunku kosztów, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza do współpracy wszystkie podmioty lecznicze, które podjęły prace w zakresie wdrożenia projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 września 2019 w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców. Agencja obecnie prowadzi prace […]

Czytaj całość >>


03/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości – AKTUALIZACJA

Posiedzenie Rady Przejrzystości 3/2020 w dniu 20.01.2020 r. - AKTUALIZACJA Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leów: Kymriah (tisagenlecleucel) we wskazaniu: ostra białaczka limfoblastyczna z komórek B, oporna na leczenie (ICD-10L C91.0), Keytruda (pembrolizumab) we wskazaniu: rak urotelialny pęcherza moczowego w stadium [...]Czytaj całość >>


03/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 3/2020 w dniu 20.01.2020 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leów: Kymriah (tisagenlecleucel) we wskazaniu: ostra białaczka limfoblastyczna z komórek B, oporna na leczenie (ICD-10L C91.0), Keytruda (pembrolizumab) we wskazaniu: rak urotelialny pęcherza moczowego w stadium uogólnienia (ICD-10: [...]Czytaj całość >>


02/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości – AKTUALIZACJA\2

Posiedzenie Rady Przejrzystości 2/2020 w dniu 13.01.2020 r. - AKTUALIZACJA Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku GENOTROPIN (somatropinum) w ramach programu lekowego „Leczenie substytucyjne ciężkiego niedoboru hormonu wzrostu pacjentów dorosłych oraz młodzieży po zakończeniu terapii promującej wzrastanie (ICD-10: E23.0)”. Przygotowanie stanowisk w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanych z zagranicy w [...]Czytaj całość >>


02/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości – AKTUALIZACJA

Posiedzenie Rady Przejrzystości 2/2020 w dniu 13.01.2020 r. - AKTUALIZACJA Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku GENOTROPIN (somatropinum) w ramach programu lekowego „Leczenie substytucyjne ciężkiego niedoboru hormonu wzrostu pacjentów dorosłych oraz młodzieży po zakończeniu terapii promującej wzrastanie (ICD-10: E23.0)”. Przygotowanie stanowisk w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanych z zagranicy w [...]Czytaj całość >>