"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keywordAktualności

Sortuj wg:


28/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 28/2020 w dniu 13.07.2020 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków: Revlimid (lenalidomidum) w ramach programu lekowego „Lenalidomid w leczeniu dorosłych chorych z nieleczonym uprzednio szpiczakiem plazmocytowym (ICD10 C 90.0)”, Lynparza (olaparibum) w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na raka jajnika, raka jajowodu lub raka otrzewnej (ICD-10 C56, C57, [...]Czytaj całość >>


27/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 27/2020 w dniu 06.07.2020 r.   Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Vyxeos liposomowy (daunorubicyna/cytarabina) we wskazaniu: u dorosłych w leczeniu nowo rozpoznanej ostrej białaczki szpikowej zależnej od terapii (ang. therapy-related acute myeloid leukaemia, t-AML) lub ostrej białaczki szpikowej z cechami zależnymi od mielodysplazji (ang. acute myeloid leukaemia with myelodysplasia-related [...]Czytaj całość >>


26/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 26/2020 w dniu 29.06.2020 r.   Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny oceny środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Nutramigen LGG Complete  we wskazaniu: alergia na białka mleka krowiego (BMK), objawy alergii na BMK lub podejrzenie alergii na BMK ze względu na występujące objawy, jak również nietolerancja laktozy, nietolerancja sacharozy, a także nadwrażliwość [...]Czytaj całość >>


25/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 25/2020 w dniu 22.06.2020 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków: Tagrisso (ozymertynib) we wskazaniu: rak gruczołowy płuca (ICD-10: C34) z mutacją T790M w genie EGFR, Sprycel (dazatynib) we wskazaniu: przewlekła białaczka szpikowa Ph (ICD-10: C92.1) u pacjenta [...]Czytaj całość >>


24/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 24/2020 w dniu 15.06.2020 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków: Nexavar (sorafenib) we wskazaniu: rak wątrobowokomórkowy (ICD-10: C22.0) – rozsiew do kości, Keytruda (pembrolizumab) we wskazaniu: pierwotnie oporny chłoniak śródpiersia z komórek B (ICD-10: C85.7), Soliris (eculizumab) [...]Czytaj całość >>