"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keywordAktualności

Sortuj wg:


Zaproszenie na webinar – Wprowadzenie do metodyki opracowywania zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane tematyką tworzenia zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego, w szczególności członków towarzystw naukowych o zasięgu krajowym, zrzeszające specjalistów w danej dziedzinie medycyny*, do udziału w webinarium pt.:   Wprowadzenie do metodyki opracowywania zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego   Webinarium odbędzie się 9 lipca 2019 roku o godz. 11:00 (całkowity czas trwania to 60 minut). Tematyka Tematyka webinarium […]

Czytaj całość >>


Zaproszenie do uczestnictwa w postępowaniu: 48. Świadczenia gwarantowane obejmujące radioterapię chorób nowotworowych

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje podmioty lecznicze, które zawarły umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej o możliwości udostępnienia Agencji danych niezbędnych do do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych obejmujących radioterapię chorób nowotworowych” Więcej informacji na stronie

Czytaj całość >>


Warsztaty inicjujące prace zespołu ds. wytycznych HTA dla wyrobów medycznych

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 3 lipca w godzinach 10:00-14:00 w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji odbędą się warsztaty inicjujące prace nad przygotowaniem wytycznych HTA dla wyrobów medycznych. Podczas spotkania omówione zostaną przepisy prawa w zakresie wyrobów medycznych, rozwiązania międzynarodowe, dotychczasowe doświadczenia Agencji i innych interesariuszy procesu. Spotkanie powinno zakończyć się uzgodnieniem metodyki […]

Czytaj całość >>


Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 13 czerwca 2019 r.

Na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2019 r. Rada zapoznała się z założeniami dla taryfikowanych świadczeń szpitalnych z zakresu toksykologii, identyfikowanych produktami rozliczeniowym S40-S44. W wyniku dyskusji i przeprowadzonych konsultacji, Rada zaaprobowała przyjęte rozwiązania oraz zarekomendowała kontynuowanie prac w ww. zakresie. Jednocześnie Rada zwróciła uwagę na problem finansowania świadczeń na rzecz nieubezpieczonych pacjentów oraz kwestię […]

Czytaj całość >>


Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 12 czerwca 2019 r.

Na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2019 r. Rada zapoznała się z dodatkowymi danymi w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących diagnostykę histopatologiczną nowotworów. Rada uznała zebrane dane za wystarczające, jednak wskazała na konieczność opracowania dokumentu, wyznaczającego standard wykonywania ww. świadczeń i warunkującego ich finansowanie. Uwzględniając stanowisko konsultantów, za niezbędne uznano sprecyzowanie zakresu oraz warunków wykonywania […]

Czytaj całość >>


24/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 24/2019 w dniu 24.06.2019 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leków: QARZIBA (dinutuksymab beta) we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego, REVOLADE (eltrombopagum) w ramach programu lekowego „Leczenie dorosłych chorych na ciężką anemię aplastycznę (ICD10 D61)”. Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, […]

Czytaj całość >>


23/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 23/2019 w dniu 17.06.2019 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków: VENCLYXTO (wenetoklak) we wskazaniu: przewlekła białaczka limfocytowa (ICD-10: C91.1) u pacjeta bez delecji 17p / mutacji w genie TP53), STELARA (ustekinumab) we wskazaniu: choroba Leśniowskiego-Crohna (ICD-10: K50.0). […]

Czytaj całość >>