"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

STRUKTURA W AOTMiT

Kierownictwo Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji:

Prezes AOTMiT – Roman Topór-Mądry (od dnia 08.11.2017 r.)

Dyrektor Biura Prezesa – Katarzyna Jagodzińska-Kalinowska
Dyrektor Wydziału Taryfikacji – Gabriela Sujkowska
Dyrektor Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej – Dominik Dziurda
Dyrektor Biura Kadr – Krzysztof Bąk
Dyrektor Biura Księgowości – Zuzanna Świerc
Dyrektor Wydziału Informatyki – Tomasz Belka

Aktualna struktura AOTMiT – kliknij
Regulamin – 03.09.2009
Regulamin – 01.02.2011
Regulamin – 10.02.2014
Regulamin – 28.04.2017
Regulamin – 01.08.2017
Regulamin – 10.07.2018
Statut – 18.08.2009
Statut – 22.01.2014
Statut – 22.12.2014
Statut – 10.04.2017