"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Logotypy Fundusze Europejskie RP UE


Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu szkoleniowego „Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej” przekazujemy do Państwa dyspozycji Program szkolenia POWER, których realizacja rozpocznie się w 2019 r.
W dokumencie opisano poszczególne moduły szkoleniowe, ich zakres tematyczny, wymagania co do uczestników oraz przewidywaną liczbę szkoleń w całym okresie realizacji projektu.

Już wkrótce przedstawimy Państwu szczegóły dotyczące planowanych szkoleń.


Agencja Oceny Technologii Medycznych
i Taryfikacji realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich:

„Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej”

Celem projektu jest poprawa efektywności ochrony zdrowia w zakresie: tworzenia samorządowych programów polityki zdrowotnej, regionalnych strategii ochrony zdrowia, świadczeń objętych finansowaniem ze środków publicznych, procesu taryfikacji oraz procesu terapeutycznego. Działania realizowane w ramach projektu obejmować będą:

  • szkolenia pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, jak również przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących, służące poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zdolności analitycznych i audytu wewnętrznego w jednostkach systemu ochrony zdrowia,
  • działania na rzecz rozwoju dialogu społecznego oraz idei społecznej odpowiedzialności instytucji ochrony zdrowia, poprzez m.in. wsparcie współpracy administracji systemu ochrony zdrowia z organizacjami pacjenckimi.

Działania w ramach projektu wpłyną na poprawę jakości usług zdrowotnych oraz wdrożenie skutecznych rozwiązań z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia.

Wartość projektu: 9 405 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 7 926 534,00 PLN