"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

AKTUALNOŚCI1/2017 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

25 stycznia 2017 odbędzie się 1/2017 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji. Porządek obrad obejmuje: Wydanie opinii Rady ds. Taryfikacji ws. taryf dla świadczeń: „Świadczenia gwarantowane obejmujące przeszczepienie płuca”, „Świadczenia gwarantowane obejmujące leczenie zaćmy”, „Świadczenia gwarantowane obejmujące zabiegi endowaskularne naczyń mózgowych finansowane w ramach JGP: Q31–Q33”, „Świadczenia gwarantowane obejmujące zabiegi endowaskularne finansowane w ramach JGP: Q46”, „Świadczenia […]

Czytaj całość >>


3/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

23 stycznia – posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku REVESTIVE (teduglutyd) w ramach programu lekowego: “Leczenie chorych z zespołem krótkiego jelita (ICD-10 K91.2)”. Przygotowanie opinii na temat projekt program polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia „Ogólnopolski Program Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych”, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS. Przygotowanie opinii na […]

Czytaj całość >>


Zaproszenie do uczestniczenia w postępowaniu Leczenie szpitalne – Świadczenia wysokospecjalistyczne – 24

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Zaprasza do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne, z którymi zostaną podpisane umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych   Więcej informacji na stronie

Czytaj całość >>


Komunikat – projekt taryfy świadczeń, konsultacje zewnętrzne

Na podstawie Zarządzenia nr 23/2016 z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie zasad ustalania taryfy świadczeń w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji zostały opublikowane, w celu przeprowadzenia konsultacji zewnętrznych, projekty taryf świadczeń: świadczenia gwarantowane obejmujące przeszczepienie płuca, świadczenia gwarantowane […]

Czytaj całość >>


2/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

16 stycznia – posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej „CHIRURGICZNE LECZENIE OTYŁOŚCI: RĘKAWOWA RESEKCJA ŻOŁĄDKA; WYŁĄCZENIE ŻOŁĄDKOWE METODĄ ROUX-EN BYPASS; WYŁĄCZENIE ŻOŁĄDKOWE METODĄ MINI GASTRIC BYPASS” jako świadczenia gwarantowanego. Przygotowanie opinii w sprawie zasadności wprowadzenia zmian w dotychczasowych opisach programów lekowych (w zakresie określonym zleceniu Ministra […]

Czytaj całość >>


Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego – elektrofizjologia

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Obwieszczenie obejmuje taryfę dla produktu rozliczeniowego Zabiegi [...]Czytaj całość >>


Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego – zabiegi jamy ustnej, krtani, gardła

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Obwieszczenie obejmuje taryfę dla świadczenia: Zabiegi w [...]Czytaj całość >>