"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

AKTUALNOŚCI4/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

30 stycznia – posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowisk w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego: L-CARNITINE CRISTALINE we wskazaniach: 3-metylokrotonylo-glicynuria – MCC; acyduria glutarowa I – GA I; acyduria izowalerianowa – IVA; acyduria metylomalonowa – MMA; acyduria prpionowa – PA; deficyt translokazy karnityny – CACT; deficyt transportera […]

Czytaj całość >>


Zmiana terminu wyłonienia podmiotów realizujących świadczenia w postępowaniu Rehabilitacja lecznicza – 23

W związku z bardzo dużą liczbą ankiet, które wpłynęły do Agencji w odpowiedzi na zaproszenie do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych w rodzaju rehabilitacja lecznicza, z którymi podpisane zostaną umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych, termin wyłonienia podmiotów […]

Czytaj całość >>
 

Spotkanie zespołu ekspertów nt. standardu rachunku kosztów

W dniu 13.01.2017 r. odbyło się spotkanie w związku z realizacją zadania ustawowego Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji polegającego na opracowywaniu propozycji zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów, o którym mowa w art. 31n pkt. 1b) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.). […]

Czytaj całość >>


1/2017 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

25 stycznia 2017 odbędzie się 1/2017 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji. Porządek obrad obejmuje: Wydanie opinii Rady ds. Taryfikacji ws. taryf dla świadczeń: „Świadczenia gwarantowane obejmujące przeszczepienie płuca”, „Świadczenia gwarantowane obejmujące leczenie zaćmy”, „Świadczenia gwarantowane obejmujące zabiegi endowaskularne naczyń mózgowych finansowane w ramach JGP: Q31–Q33”, „Świadczenia gwarantowane obejmujące zabiegi endowaskularne finansowane w ramach JGP: Q46”, „Świadczenia […]

Czytaj całość >>


3/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

23 stycznia – posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku REVESTIVE (teduglutyd) w ramach programu lekowego: “Leczenie chorych z zespołem krótkiego jelita (ICD-10 K91.2)”. Przygotowanie opinii na temat projekt program polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia „Ogólnopolski Program Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych”, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS. Przygotowanie opinii na […]

Czytaj całość >>


Zaproszenie do uczestniczenia w postępowaniu Leczenie szpitalne – Świadczenia wysokospecjalistyczne – 24

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Zaprasza do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne, z którymi zostaną podpisane umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych   Więcej informacji na stronie

Czytaj całość >>