"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

AKTUALNOŚCIObwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Obwieszczenie obejmuje taryfę dla produktu rozliczeniowego Zabiegi [...]Czytaj całość >>


Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Obwieszczenie obejmuje taryfę dla świadczenia: Zabiegi w [...]Czytaj całość >>


1/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

9 stycznia – posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków: KEYTRUDA (pembrolizumab) w ramach programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca pembrolizumabem (ICD-10: C34)”, SYNAGIS (paliwizumab) w ramach programu lekowego „Zapobieganie ciężkiej chorobie dolnych dróg oddechowych wywołanej wirusem RS u dzieci z istotną hemodynamicznie, wrodzoną wadą serca (ICD-10 Q20-Q24)”, ELOCTA (efmoroctocog […]

Czytaj całość >>


Zaproszenie do uczestniczenia w postępowaniu Rehabilitacja lecznicza – 23

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Zaprasza do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych w rodzaju rehabilitacja lecznicza, z którymi podpisane zostaną umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych   Więcej informacji na stronie

Czytaj całość >>


17 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

29 grudnia – posiedzenie Rady ds. Taryfikacji. Porządek obrad : Wydanie opinii Rady ds. Taryfikacji ws. taryf dla świadczeń: „Świadczenia gwarantowane obejmujące zabiegi artroskopowe finansowane w ramach JGP: H21–H23”, „Świadczenia gwarantowane obejmujące zabiegi rekonstrukcyjne deformacji układu kostno-stawowego u dzieci”, „Świadczenia gwarantowane obejmujące amputacje kończyn”.    

Czytaj całość >>


16 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

28 grudnia – posiedzenie Rady ds. Taryfikacji. Porządek obrad : Wydanie opinii Rady ds. Taryfikacji ws. taryf dla świadczeń: „Świadczenia gwarantowane związane z ciążą i porodem”, „Świadczenia gwarantowane obejmujące żywienie dojelitowe z zastosowaniem mleka modyfikowanego, odciągniętego mleka matki lub mleka z banku mleka kobiecego w populacji wcześniaków do ukończenia 4 tyg. życia wieku korygowanego oraz […]

Czytaj całość >>