"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

AKTUALNOŚCI45 posiedzenie Rady Przejrzystości

19 grudnia – posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad : Przygotowanie opinii dotyczącej skuteczności klinicznej i praktycznej Kreon 25 000 (enzyma pancreatis) z uwzględnieniem niepewności oszacowań dla danego leku we wskazaniu zgodnym z zakresem ujętym w Charakterystyce Produktu Leczniczego stanem klinicznym oraz zasadności rozszerzenia refundacji dla przedmiotowego leku Przygotowanie opinii w sprawie wydania z urzędu decyzji […]

Czytaj całość >>


44 posiedzenie Rady Przejrzystości

12 grudnia – posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad : Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności kwalifikacji, jako świadczeń gwarantowanych, świadczeń opinii zdrowotnej: „Leczenie przeciwbólowe opornych na leczenie farmakologiczne przerzutów nowotworowych do kości za pomocą nieinwazyjnej termoablacji z użyciem skupionej wiązki ultradźwięków pod kontrolą rezonansu magnetycznego”, „Perinatalna opieka paliatywna”.  

Czytaj całość >>


14 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

21 grudnia – posiedzenie Rady do spraw Taryfikacji. Porządek obrad : Przygotowanie do wydania opinii Rady ds. Taryfikacji ws. taryf dla świadczeń z zakresu: „Świadczenia gwarantowane obejmujące zabiegi z zakresu elektrofizjologii serca finansowane w ramach grupy JGP: E31 – E33, E37”, „Świadczenia gwarantowane obejmujące diagnostykę i leczenie zachowawcze chorób układu krążenia finansowane w ramach grupy […]

Czytaj całość >>


Komunikat – projekt taryfy świadczeń, konsultacje zewnętrzne

Na podstawie Zarządzenia nr 23/2016 z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie zasad ustalania taryfy świadczeń w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji zostały opublikowane, w celu przeprowadzenia konsultacji zewnętrznych, projekty taryf świadczeń: Świadczenia gwarantowane obejmujące zabiegi artroskopowe finansowane w […]

Czytaj całość >>


Warsztaty Terapii Zajęciowej

1 grudnia 2016 Pracownicy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji uczestniczyli w nowej formie integracji – w Warsztatach Terapii Zajęciowej z podopiecznymi Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, podczas których m.in. przygotowywali świąteczne ozdoby w pracowni ceramicznej. To pierwsze spotkanie miało na celu nawiązania dialogu społecznego z osobami niepełnosprawnymi, ale również ma stanowić podstawę do nawiązania przyszłej współpracy […]

Czytaj całość >>


Informacja o rozstrzygnięciu Postępowania Karty Kosztorysów – 22 – po uwzględnieniu odwołania

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że Agencja uwzględniła odwołanie podmiotu leczniczego i wprowadziła tym samym zmiany w opublikowanej w dniu 25.11.2016 r. Informacji o rozstrzygnięciu postępowania w zakresie pozyskania kart kosztowych. Wynik  postępowania znajduje się w pliku: Informacja o rozstrzygnięciu Postępowania. Więcej informacji na stronieCzytaj całość >>


Informacja o rozstrzygnięciu postępowania 21 – Dane finansowo-księgowe 2015

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że Agencja zakończyła postępowanie prowadzone na podstawie  art. 31 lc ust.  4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r.,  Nr 164, poz. 1793.) w zakresie pozyskania kart kosztowych. Wynik  postępowania znajduje się w pliku: Informacja [...]Czytaj całość >>