"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

AKTUALNOŚCI40 posiedzenie Rady Przejrzystości

7 listopada – posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad : Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków: SOLIRIS (ekulizumab) we wskazaniu: w ramach programu lekowego „Leczenie atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS) (ICD-10 D59.3)”, SOLIRIS (ekulizumab) we wskazaniu: w ramach programu lekowego „Leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH)(ICD-10 D59.5)”. Przygotowanie opinii na temat projektu programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia, współfinansowanego ze […]

Czytaj całość >>


Komunikat – projekt taryfy świadczeń, konsultacje zewnętrzne

Na podstawie Zarządzenia nr 23/2016 z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie zasad ustalania taryfy świadczeń w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji zostały opublikowane, w celu przeprowadzenia konsultacji zewnętrznych, projekty taryf świadczeń: świadczenia gwarantowane obejmujące zabiegi na migdałkach finansowane w ramach […]

Czytaj całość >>


39 posiedzenie Rady Przejrzystości

28 października – posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad : Przygotowanie opinii w sprawie efektywności oraz danych do rankingu leków wskazanych w zleceniu Ministra Zdrowia z uwzględnieniem: A.    znaczenia jednostki chorobowej w ramach potrzeb zdrowotnych pacjentów z populacji powyżej 75 r.ż. na podstawie podręczników medycznych, danych o chorobie, obciążeniu pacjenta chorobą, tj. wpływem choroby podstawowej na […]

Czytaj całość >>


Informacja o rozstrzygnięciu Postępowania

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że Agencja zakończyła postępowanie prowadzone na podstawie  art. 31 lc ust.  4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r.,  Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) w zakresie pozyskania kart kosztowych. Wynik  postępowania znajduje się [...]Czytaj całość >>


38 posiedzenie Rady Przejrzystości

24 października – posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad : Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków: AKYNZEO (netupitant + palonosetron), we wskazaniu: do stosowania u dorosłych pacjentów wymagających profilaktyki nudności i wymiotów związanych z chemioterapią przeciwnowotworową o wysokim potencjale ematogennym (HEC) zawierającą cisplatynę (CIS) w dawce równej lub wyższej niż 50 mg/m2, COTELLIC (kobimetynib), we wskazaniu: […]

Czytaj całość >>


Informacja o rozstrzygnięciu Postępowania

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że Agencja zakończyła postępowanie prowadzone na podstawie  art. 31 lc ust.  4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r.,  Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) w zakresie pozyskania kart kosztowych. Wynik  postępowania znajduje się [...]Czytaj całość >>


37 posiedzenie Rady Przejrzystości

17 października – posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad : Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków: ESMYA (uliprystal acetate), we wskazaniu: przedoperacyjne leczenie dorosłych kobiet w wieku rozrodczym z umiarkowanymi i ciężkimi objawami mięśniaków macicy w cyklu leczenia trwającym do 3 miesięcy, TRESIBA PENFILL, TRESIBA FLEXTOUCH (insulina degludec), we wskazaniu: leczenie cukrzycy u dorosłych.   Przygotowanie opinii na […]

Czytaj całość >>