"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

AKTUALNOŚCI25/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 25/2017 w dniu 26.06.2017 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku COSENTYX (sekukinumab) w ramach programu lekowego „Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS) (ICD-10 L40.5, M07.1, M07.2, M07.3)”. Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku COSENTYX (sekukinumab) w ramach programu lekowego „Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym […]

Czytaj całość >>


14/2017 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

22 czerwca 2017 odbędzie się 14/2017 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie do wydania opinii Rady ds. Taryfikacji ws. taryf dla świadczeń: „Świadczenia gwarantowane obejmujące leczenie dzieci finansowane w ramach JGP sekcji P: »Choroby dzieci«”. Przygotowanie do wydania opinii Rady ds. Taryfikacji ws. taryf dla świadczeń: „Wybrane świadczenia gwarantowane z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych […]

Czytaj całość >>


13/2017 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

21 czerwca 2017 odbędzie się 13/2017 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie do wydania opinii Rady ds. Taryfikacji ws. taryf dla świadczeń: „Świadczenia gwarantowane obejmujące leczenie dzieci finansowane w ramach JGP sekcji P: »Choroby dzieci«”. Wydanie opinii Rady ds. Taryfikacji ws. taryf dla świadczeń: „Świadczenia gwarantowane obejmujące leczenie gruźlicy wielolekoopornej (MDR-TB) finansowane w […]

Czytaj całość >>


16 czerwca 2017 (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników AOTMiT

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2017 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 27 marca 2017 r. ustalono dzień 16 czerwca wolnym od pracy dla pracowników AOTMiT. Dzień wolny zostanie odpracowany w sobotę 24 czerwca 2017 r.

Czytaj całość >>


Zaproszenie do uczestniczenia w postępowaniu 33. Bieżąca współpraca – Leczenie Szpitalne 2017

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych realizujących świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne, z którymi zawierane będą umowy o współpracy bieżącej w zakresie przygotowywania i przekazywania danych, niezbędnych do ustalania taryfy świadczeń opieki zdrowotnej […]

Czytaj całość >>


Komunikat – projekt taryfy świadczeń, konsultacje zewnętrzne

Na podstawie Zarządzenia nr 18/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad ustalania taryfy świadczeń w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji zostały opublikowane, w celu przeprowadzenia konsultacji zewnętrznych, projekty taryf świadczeń: Świadczenia gwarantowane obejmujące leczenie dzieci, finansowane w ramach JGP [...]Czytaj całość >>


24/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 24/2017 w dniu 19.06.2017 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków: TRISENOX (trójtlenek arsenu) we wskazaniu: „Indukcja remisji i konsolidacja u dorosłych pacjentów z nowo zdiagnozowaną ostrą białaczką promielocytową (ang. Acute Promyelocytic Leucaemia, APL) z niskim lub pośrednim ryzykiem (liczba białych krwinek ≤10 x 103/µl) w skojarzeniu z kwasem […]

Czytaj całość >>