"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

AKTUALNOŚCIInformacja o rozstrzygnięciu Postępowania Karty Kosztorysów – 20

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że Agencja zakończyła postępowanie prowadzone na podstawie  art. 31 lc ust.  4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r.,  Nr 164, poz. 1793.) w zakresie pozyskania kart kosztowych. Wynik  postępowania znajduje się w pliku: Informacja [...]Czytaj całość >>


13 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

22 listopada – posiedzenie Rady ds. Taryfikacji. Porządek obrad : Przygotowanie do wydania opinii Rady ds. Taryfikacji ws. taryf dla świadczeń z zakresu: „Świadczenia gwarantowane obejmujące zabiegi z zastosowaniem neurostymulatorów finansowane w ramach JGP: A03–A04”, „Świadczenia gwarantowane obejmujące leczenie chirurgiczne zmian troficznych stopy finansowane w ramach JGP: J34”, „Świadczenia gwarantowane obejmujące leczenie udarów finansowane w […]

Czytaj całość >>


12 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

17 listopada – posiedzenie Rady ds. Taryfikacji. Porządek obrad : Wydanie opinii Rady ds. Taryfikacji ws. taryf dla świadczeń z zakresu: „Świadczenia gwarantowane obejmujące zabiegi na migdałkach finansowane w ramach grupy JGP: C13 – średnie zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani < 18 r.ż.”, „Świadczenia gwarantowane finansowane w ramach produktów NFZ z katalogu świadczeń ambulatoryjnych […]

Czytaj całość >>


41 posiedzenie Rady Przejrzystości

21 listopada – posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad : Przygotowanie stanowiska ws. oceny leku: OPDIVO (niwolumab), we wskazaniu: w ramach programu lekowego „Leczenie raka nerki z zastosowaniem niwolumabu (ICD-10 C 64)”. Przygotowanie opinii na temat projektów programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego: „ABC pierwszej pomocy” (pow. słupski), „Dofinansowanie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców […]

Czytaj całość >>


Zaproszenie do uczestniczenia w postępowaniu Dane finansowo-księgowe – Ankieta 21

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Zaprasza do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, które realizują świadczenia w rodzaju szpitalne, z którymi zostaną podpisane umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji danych (finansowo-księgowych za rok 2015) […]

Czytaj całość >>


Komunikat – projekt taryfy świadczeń, konsultacje zewnętrzne – neurostymulacja, udary, zmiany troficzne stopy

Na podstawie Zarządzenia nr 23/2016 z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie zasad ustalania taryfy świadczeń w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji zostały opublikowane, w celu przeprowadzenia konsultacji zewnętrznych, projekty taryf świadczeń: świadczenia gwarantowane obejmujące leczenie chorób układu nerwowego za pomocą […]

Czytaj całość >>


Zaproszenie do uczestniczenia w postępowaniu Karty Kosztorysów 20

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Zaprasza do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, które wykonują świadczenia terapii hiperbarycznej oraz wybrane świadczenia wysokospecjalistyczne, z którymi zostaną podpisane umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji […]

Czytaj całość >>