"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

AKTUALNOŚCI

 

Spotkanie świadczeniodawców z Wydziałem Taryfikacji dotyczące plików FK

W spotkaniu 16 grudnia 2016 r. wzięło udział wielu przedstawicieli świadczeniodawców biorących udział w postępowaniu dotyczącym zbierania plików finansowo – księgowych za rok 2015. Pracownicy Wydziału Taryfikacji AOTMiT zademonstrowali nowe narzędzie przekazywania i weryfikacji wstępnej powyższych plików oraz szczegółowo omówili jego obsługę. Szkolenie miało związek z postępowaniem mającym na celu wyłonienie podmiotów realizujących świadczenia opieki […]

Czytaj całość >>


46 posiedzenie Rady Przejrzystości

27 grudnia – posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad : Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia opinii zdrowotnej„PODANIE IMMUNOGLOBULINY ANTY-RHD W PROFILAKTYCE KONFLIKTU MATCZYNO-PŁODOWEGO W ZAKRESIE ANTYGENU D Z UKŁADU RH”jako świadczenia gwarantowanego. Przygotowanie opinii dotyczącej skuteczności klinicznej i bezpieczeństwa stosowania chelatonów (EDTA) w leczeniu miażdżycy tętnic u ludzi. Przygotowanie opinii o programach polityki zdrowotnej […]

Czytaj całość >>


45 posiedzenie Rady Przejrzystości

19 grudnia – posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad : Przygotowanie opinii dotyczącej skuteczności klinicznej i praktycznej Kreon 25 000 (enzyma pancreatis) z uwzględnieniem niepewności oszacowań dla danego leku we wskazaniu zgodnym z zakresem ujętym w Charakterystyce Produktu Leczniczego stanem klinicznym oraz zasadności rozszerzenia refundacji dla przedmiotowego leku Przygotowanie opinii w sprawie wydania z urzędu decyzji […]

Czytaj całość >>


44 posiedzenie Rady Przejrzystości

12 grudnia – posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad : Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności kwalifikacji, jako świadczeń gwarantowanych, świadczeń opinii zdrowotnej: „Leczenie przeciwbólowe opornych na leczenie farmakologiczne przerzutów nowotworowych do kości za pomocą nieinwazyjnej termoablacji z użyciem skupionej wiązki ultradźwięków pod kontrolą rezonansu magnetycznego”, „Perinatalna opieka paliatywna”.  

Czytaj całość >>


14 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

21 grudnia – posiedzenie Rady do spraw Taryfikacji. Porządek obrad : Przygotowanie do wydania opinii Rady ds. Taryfikacji ws. taryf dla świadczeń z zakresu: „Świadczenia gwarantowane obejmujące zabiegi z zakresu elektrofizjologii serca finansowane w ramach grupy JGP: E31 – E33, E37”, „Świadczenia gwarantowane obejmujące diagnostykę i leczenie zachowawcze chorób układu krążenia finansowane w ramach grupy […]

Czytaj całość >>


Komunikat – projekt taryfy świadczeń, konsultacje zewnętrzne

Na podstawie Zarządzenia nr 23/2016 z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie zasad ustalania taryfy świadczeń w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji zostały opublikowane, w celu przeprowadzenia konsultacji zewnętrznych, projekty taryf świadczeń: Świadczenia gwarantowane obejmujące zabiegi artroskopowe finansowane w […]

Czytaj całość >>