"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

AKTUALNOŚCI6/2017 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

23 marca 2017 odbędzie się 6/2017 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji. Porządek obrad obejmuje: Wydanie opinii Rady ds. Taryfikacji ws. identyfikacji grup wyrobów medycznych, stanowiących istotny koszt poszczególnych świadczeń gwarantowanych w rodzaju leczenie szpitalne, które należałoby wyodrębnić do finansowania w ramach przepisów ustawy o refundacji wyrobów medycznych. Omówienie koncepcji taryfikacji świadczeń pediatrycznych. Wstępne przedstawienie koncepcji Planu […]

Czytaj całość >>


Informacja o rozstrzygnięciu postępowania postępowania 28. Leczenie szpitalne EHN (powtórne zaproszenie)

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że Agencja zakończyła postępowanie prowadzone na podstawie  art. 31 lc ust.  4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.) w zakresie pozyskania danych w rodzaju leczenie szpitalne – w zakresie […]

Czytaj całość >>


11/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 11/2017 w dniu 20.03.2017 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku XTANDI (enzalutamid) w ramach programu lekowego: „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)”. Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej „TERAPIA ŁĄCZONA MECHANICZNEGO UDRAŻNIANIA DOMÓZGOWYCH LUB WEWNĄTRZMÓZGOWYCH TĘTNIC Z PODANIEM LEKU FIBRYNOLITYCZNEGO […]

Czytaj całość >>


5/2017 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

22 marca 2017 odbędzie się 5/2017 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji. Porządek obrad obejmuje: Wydanie opinii Rady ds. Taryfikacji ws. taryf dla świadczeń: „Świadczenia gwarantowane finansowane w ramach produktów NFZ z katalogu ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych – badania rezonansu magnetycznego (RM)”. Wydanie opinii Rady ds. Taryfikacji ws. taryf dla świadczeń: „Świadczenia gwarantowane finansowane w ramach produktów […]

Czytaj całość >>


Informacja o rozstrzygnięciu postępowania postępowania 28. Leczenie szpitalne EHN

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że Agencja zakończyła postępowanie prowadzone na podstawie  art. 31 lc ust.  4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.) w zakresie pozyskania danych z  leczenia szpitalnego z zakresu: chorób układu […]

Czytaj całość >>


Przedłużony termin postępowania

Szanowni Państwo! W związku z ciągłym brakiem wystarczającej liczby danych, potrzebnych do prawidłowego ustalenia taryfy świadczeń w neonatologii, uprzejmie informujemy, że Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji po raz kolejny przedłużył termin przystąpienia do postępowania mającego na celu wyłonienie podmiotów zainteresowanych współpracą i przekazaniem danych. http://www.aotm.gov.pl/www/taryfikacja/taryfikowane-swiadczenia/postepowania-w-toku/28-leczenie_szpitalne_ehn/  

Czytaj całość >>


Powtórne zaproszenie do uczestniczenia w postępowaniu 28. Leczenie szpitalne – EHN

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji powtórnie zaprasza do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych w rodzaju leczenie szpitalne – z zakresu: choroby układu krążenia, choroby układu mięśniowo-szkieletowego, oraz położnictwo i opieka nad noworodkami (zgodnie z załącznikiem), z którymi podpisane zostaną nieodpłatne umowy dotyczące […]

Czytaj całość >>