"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

AKTUALNOŚCI38 posiedzenie Rady Przejrzystości

24 października – posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad : Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków: AKYNZEO (netupitant + palonosetron), we wskazaniu: do stosowania u dorosłych pacjentów wymagających profilaktyki nudności i wymiotów związanych z chemioterapią przeciwnowotworową o wysokim potencjale ematogennym (HEC) zawierającą cisplatynę (CIS) w dawce równej lub wyższej niż 50 mg/m2, COTELLIC (kobimetynib), we wskazaniu: […]

Czytaj całość >>


Informacja o rozstrzygnięciu Postępowania

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że Agencja zakończyła postępowanie prowadzone na podstawie  art. 31 lc ust.  4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r.,  Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) w zakresie pozyskania kart kosztowych. Wynik  postępowania znajduje się [...]Czytaj całość >>


37 posiedzenie Rady Przejrzystości

17 października – posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad : Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków: ESMYA (uliprystal acetate), we wskazaniu: przedoperacyjne leczenie dorosłych kobiet w wieku rozrodczym z umiarkowanymi i ciężkimi objawami mięśniaków macicy w cyklu leczenia trwającym do 3 miesięcy, TRESIBA PENFILL, TRESIBA FLEXTOUCH (insulina degludec), we wskazaniu: leczenie cukrzycy u dorosłych.   Przygotowanie opinii na […]

Czytaj całość >>


10 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

13 października – posiedzenie Rady ds. Taryfikacji. Porządek obrad : Wydanie opinii Rady ds. Taryfikacji ws. proponowanych zmian w metodyce taryfikacji świadczeń, Wydanie opinii Rady ds. Taryfikacji ws. taryfy świadczeń z rodzaju „Świadczenia finansowane w ramach grupy JGP: F12 Duże zabiegi żołądka i dwunastnicy”, Wydanie opinii Rady ds. Taryfikacji ws.  taryfy świadczeń z rodzaju „Świadczenia […]

Czytaj całość >>


Zaproszenie do uczestniczenia w postępowaniu Karty Kosztorysów 19

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Zaprasza do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, w celu ustalenia taryfy świadczeń dla świadczenia „Leczenie dorosłych chorych ze śpiączką (ICD-10: R40.2)”, z którymi zostaną podpisane umowy […]

Czytaj całość >>


Informacja o rozstrzygnięciu Postępowania

Prezes Agencji oceny Technologii Medycznych i taryfikacji informuje, iż zakończyło się postępowanie prowadzone na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), z . Wynik postępowania znajduje się w Informacji o rozstrzygnięciu […]

Czytaj całość >>


Zaproszenie do uczestniczenia w postępowaniu Karty Kosztorysów 18

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Zaprasza do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, w celu ustalenia taryfy świadczeń dla świadczeń w zakresie zabiegów endowaskularnych grupa 6. i 7., z którymi zostaną podpisane […]

Czytaj całość >>