"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

AKTUALNOŚCIZaproszenie do uczestniczenia w postępowaniu 31. Kompleksowe zabiegi trzustki

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych w rodzaju leczenie szpitalne w ramach JGP G31: Kompleksowe zabiegi trzustki, z którymi podpisane zostaną umowy na przygotowywanie i przekazywanie Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej Więcej […]

Czytaj całość >>


Informacja o rozstrzygnięciu postępowania postępowania 30. Hemofilia

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że Agencja zakończyła postępowanie prowadzone na podstawie art. 31 lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.) w zakresie pozyskania danych w rodzaju leczenie szpitalne w obszarze chorób […]

Czytaj całość >>


13/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 13/2017 w dniu 3.04.2017r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku ELIQUIS (apixabanum) we wskazaniu: „leczenie zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej oraz zapobieganie nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych”. Przygotowanie opinii na temat projektu programu polityki zdrowotnej współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS: „Ogólnopolski Program […]

Czytaj całość >>


Powtórne zaproszenie do uczestniczenia w postępowaniu 27. Świadczenia ZOL/ZPO

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza  do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych realizujących świadczenia z rodzaju pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej: w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym/ opiekuńczo – leczniczym […]

Czytaj całość >>


Komunikat – projekt taryfy świadczeń, konsultacje zewnętrzne

Na podstawie Zarządzenia nr 23/2016 z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie zasad ustalania taryfy świadczeń w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji zostały opublikowane, w celu przeprowadzenia konsultacji zewnętrznych, projekty taryf świadczeń: Świadczenia gwarantowane obejmujące przeszczepienie komórek przytarczyc Więcej [...]Czytaj całość >>


Zaproszenie do uczestniczenia w postępowaniu 30. Leczenie szpitalne – Hemofilia i pokrewne skazy krwotoczne

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych w rodzaju leczenie szpitalne w obszarze leczenia hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych, z którymi zostaną podpisane umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych   Więcej […]

Czytaj całość >>


12/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 12/2017 w dniu 27.03.2017 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku SOLACUTAN (diclofenacum natricum) we wskazaniu: „miejscowe leczenie wielu (≥5 zmian) ognisk rogowacenia słonecznego 1. lub 2. stopnia nasilenia (w skali Olsena) występującego przede wszystkim na skórze twarzy lub głowy wraz z obszarem zagrożenia nowotworowego”.   Przygotowanie opinii na […]

Czytaj całość >>