"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

AKTUALNOŚCIInformacja o rozstrzygnięciu Postępowania Karty Kosztorysów – 22

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że Agencja zakończyła postępowanie prowadzone na podstawie  art. 31 lc ust.  4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r.,  Nr 164, poz. 1793.) w zakresie pozyskania kart kosztowych. Wynik  postępowania znajduje się w pliku: Informacja [...]Czytaj całość >>


43 posiedzenie Rady Przejrzystości

5 grudnia – posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad : Przygotowanie stanowiska ws. oceny leku: TRANSLARNA (ataluren), w ramach programu lekowego „Leczenie dystrofii mięśniowej typu Duchenne’a powodowanej mutacją nonsensowną (nmDMD) (ICD-10 G71.0)”. Przygotowanie opinii na temat projektów programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego: „Program szczepień przeciwko grypie na lata 2017-2020” (gm. Łodygowice), „Program szczepień ochronnych przeciwko […]

Czytaj całość >>


Zaproszenie do uczestniczenia w postępowaniu Karty Kosztowe – Ankieta 22

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Zaprasza do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne), z którymi podpisane zostaną umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych w zakresie: 7250.072.02 – badanie […]

Czytaj całość >>


42 posiedzenie Rady Przejrzystości

28 listopada – posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad : Przygotowanie stanowisk ws. oceny leków: BLINCYTO (blinatumomab) we wskazaniu: leczenie w ramach programu lekowego „Leczenie blinatumomabem ostrej białaczki limfoblastycznej z komórek prekursorowych limfocytów B bez chromosomu Filadelfia w przypadku wznowy lub oporności na wcześniejszą terapię (ICD-10 C91.0)”, LIXIANA (edoksaban)  we wskazaniu: leczenie zakrzepicy żył głębokich i […]

Czytaj całość >>


Informacja o rozstrzygnięciu Postępowania Karty Kosztorysów – 20

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że Agencja zakończyła postępowanie prowadzone na podstawie  art. 31 lc ust.  4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r.,  Nr 164, poz. 1793.) w zakresie pozyskania kart kosztowych. Wynik  postępowania znajduje się w pliku: Informacja [...]Czytaj całość >>


13 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

22 listopada – posiedzenie Rady ds. Taryfikacji. Porządek obrad : Przygotowanie do wydania opinii Rady ds. Taryfikacji ws. taryf dla świadczeń z zakresu: „Świadczenia gwarantowane obejmujące zabiegi z zastosowaniem neurostymulatorów finansowane w ramach JGP: A03–A04”, „Świadczenia gwarantowane obejmujące leczenie chirurgiczne zmian troficznych stopy finansowane w ramach JGP: J34”, „Świadczenia gwarantowane obejmujące leczenie udarów finansowane w […]

Czytaj całość >>


12 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

17 listopada – posiedzenie Rady ds. Taryfikacji. Porządek obrad : Wydanie opinii Rady ds. Taryfikacji ws. taryf dla świadczeń z zakresu: „Świadczenia gwarantowane obejmujące zabiegi na migdałkach finansowane w ramach grupy JGP: C13 – średnie zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani < 18 r.ż.”, „Świadczenia gwarantowane finansowane w ramach produktów NFZ z katalogu świadczeń ambulatoryjnych […]

Czytaj całość >>