"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

AKTUALNOŚCIZmiana terminu przygotowania i zawarcia umów z podmiotami realizującymi świadczenia w postępowaniu: Leczenie szpitalne SWS – 24

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji uprzejmie informuje o przedłużeniu terminu przygotowania i zawarcia umów z wyłonionymi w postępowaniu  w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne do 13.02.2017 r. Informacje o postępowaniu na stronie

Czytaj całość >>


Informacja o rozstrzygnięciu postępowania postępowania 24. Świadczenia wysokospecjalistyczne

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że Agencja zakończyła postępowanie prowadzone na podstawie  art. 31 lc ust.  4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.) w zakresie pozyskania danych w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne. […]

Czytaj całość >>


6/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

13 luty – posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej LAKIEROWANIE ZĘBÓW ¼ ŁUKU ZĘBOWEGO jako świadczenia gwarantowanego. Przygotowanie opinii na temat projektów programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS: „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej ukierunkowany na profilaktykę zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem […]

Czytaj całość >>


Zmiana terminu wyłonienia podmiotów realizujących świadczenia w postępowaniu: Leczenie szpitalne EHN – 25

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji uprzejmie informuje o przedłużeniu terminu składania ankiet w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych w rodzaju leczenie szpitalne – z zakresu: chorób układu krążenia, chorób układu mięśniowo-szkieletowego, oraz położnictwa i opieki nad noworodkami do 7.02.2017 r. Informacje o postępowaniu na stronie

Czytaj całość >>


Zaproszenie do uczestniczenia w postępowaniu 26. Leczenie gruźlicy

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Zaprasza do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych realizujących świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne w obszarze chorób układu oddechowego – leczenie gruźlicy (kody produktów 5.52.01.0001459, 5.52.01.0000811), z […]

Czytaj całość >>


5/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

6 luty – posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie opinii w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leku Budesonid przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż w ChPL, tj. dysplazja oskrzelowo-płucna.

Czytaj całość >>


Zaproszenie do uczestniczenia w postępowaniu 25. Leczenie szpitalne – EHN

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Zaprasza do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych w rodzaju leczenie szpitalne – z zakresu: chorób układu krążenia, chorób układu mięśniowo-szkieletowego, oraz położnictwa i opieki nad noworodkami, z którymi zostaną podpisane umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji niezbędnych […]

Czytaj całość >>